Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 376785-2021

26/07/2021    S142

Italien-Ispra: Tjänster avseende medborgardeltagande och överläggning

2021/S 142-376785

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen – Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.H – Knowledge Management (Ispra), JRC.H.1 – Knowledge for Policy: Concepts and Methods
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-h-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9026
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende medborgardeltagande och överläggning

Referensnummer: JRC/IPR/2021/OP/1900-PIN
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79315000 Sociala undersökningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

JRC överväger ett ramavtal vars mål att tillhandahålla tjänster som omfattar utformning, förberedelse och genomförande av aktiviteter för medborgardeltagande och överläggningar, inbegripet diskussionsformat, som leds av och i nära samarbete med Europeiska kommissionen. Detta inbegriper allt från lokal till gränsöverskridande verksamhet. Samtidigt har detta förhandsmeddelande som mål att inhämta information från marknaden om en potentiell anbudsinfordran. JRC uppmanar intresserade tjänsteleverantörer, särskilt de med betydande relevant expertis och praktisk erfarenhet inom området, att senast den 17 september 2021 svara på följande anonyma enkät: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FWC_CitizenEngagementEU. Alla inlämnade uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Svar som lämnas in på andra sätt kommer inte att beaktas.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79315000 Sociala undersökningar
22121000 Tekniska publikationer
73210000 Forskningsrådgivning
73300000 Planering och genomförande av forskning och utveckling
79421000 Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
79952000 Evenemang
79300000 Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet omfattar följande huvudsakliga typer av tjänster: upprättande av olika metoder för rekrytering av deltagare i enlighet med i förväg angivna kriterier, rekrytering och interaktion med kvalificerade diskussionsgruppsledare i medlemsstaterna, underlättande av grupper, planering, förvaltning och utvärdering av platsbundna, onlinebaserade och/eller hybridbaserade format, inbegripet relevant logistiskt stöd, urval, anpassning och utvärdering av metoder och processer för deltagande samt utformning, genomförande och övervakning av dessa, audiovisuellt och annat tekniskt stöd, inspelning, transkribering och analytisk bearbetning av material från överläggningar och diskussioner, utformning och publicering av relaterat webbaserat eller tryckt material, forskning kring politiskt relevanta teman, inledande analyser och lägesöversikter samt tillhandahållande av högkvalitativa analytiska och tekniska rapporter som sammanfattar insikter och kunskap från deltagarnas överläggningar.

JRC förbinder sig inte på något sätt genom denna enkät att inleda en upphandling. Det är varken en anbudsinfordran eller en begäran om anbud. Upphandlingen av tjänster som beskrivs i enkäten behöver inte nödvändigtvis äga rum. Alla uppgifter som lämnas in kan användas vid utarbetande av framtida anbudsinfordringar.

JRC har inga som helst förpliktelser gentemot den som svarar på enkäten, utom när det gäller skyldigheter avseende sekretess. JRC kommer inte att diskutera eller förhandla kring svaren på enkäten.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
05/11/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Detta förhandsmeddelande tillkännager den upphandlande myndighetens avsikt att offentliggöra en framtida anbudsinfordran. Inga andra uppgifter eller dokument finns tillgängliga i detta skede. Intresserade ekonomiska aktörer uppmanas att registrera sig på adressen i avsnitt I.3) för att få information när meddelandet om upphandling och alla upphandlingsdokument, inbegripet förfrågningsunderlaget, offentliggörs.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/07/2021