Služby - 376786-2021

TINázovLuxembursko-Luxemburg: ENER/D3/2021-253-2 SAMIRA Štúdia o uplatňovaní požiadaviek smernice Rady 2013/59/Euratom na zdravotnícke vybavenie, pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu ožarovania pacienta
NDČíslo zverejnenia oznámenia376786-2021
PDDátum uverejnenia26/07/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka142
TWMesto kupujúcehoLUXEMBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Generálne riaditeľstvo pre energetiku (ENER), ENER.D.3 – Radiation protection and nuclear safety
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoLU
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný19/07/2021
DTLehota na predloženie20/09/2021
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)38300000 - Meracie prístroje
85100000 - Zdravotnícke služby
RCMiesto plnenia (NUTS)LU000
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/energy/
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046