Lavori - 376890-2016

27/10/2016    S208

Ungheria-Budapest: Lavori di posa di binari

2016/S 208-376890

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2016/S 180-323141)

Base giuridica:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: AK01331
Indirizzo postale: Akácfa utca 15.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU101 Budapest
Codice postale: 1072
Paese: Ungheria
Persona di contatto: dr. Magyar Szilvia
E-mail: magyarsz2@bkv.hu
Tel.: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.bkv.hu

Indirizzo del profilo di committente: http://www.bkv.hu

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés, automata vonatvezérlőrendszer felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Numero di riferimento: FKLM/226/2016
II.1.2)Codice CPV principale
45234116 Lavori di posa di binari
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés és automata vonatvezérlőrendszer (AVR) felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
26/10/2016
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 180-323141

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.2.4
Punto in cui si trova il testo da modificare: A közbeszerzés ismertetése:
anziché:

Ajánlatkérő valamennyi munkálathoz kapcsolódó kiviteli terveket elkészítteti, nyertes AT részére a szerz. kötés után átadja. Feladat: valamennyi építési munkához szükséges kiviteli tervek véglegesítése, AT által megajánlott anyagok, gépek, berendezések, technológiák ismeretében, valamint az ideiglenes és technológiai tervek elkészítése.

leggi:

Kiegészítő tervezés:

— a Megrendelő a felújítási munkák kiviteli terveinek elkészítésére nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett meg. A nyertes Ajánlattevő így kiviteli terveket fog kapni a szerződéskötést követően azzal, hogy a versenysemlegesség érdekében a kiviteli tervek gyártmány és típus megjelölést nem fognak tartalmazni, ezért a kiviteli tervek véglegesítése, befejezése Vállakozó feladata,

— a Vállalkozó által ajánlott gyártmányok, típusok, technológiák ismeretében a kiegészítő terveket, részletterveket, gyártmányterveket, számításokat a Vállalkozónak kell elkészíteni úgy, hogy azok tartalmazzák a megvalósításhoz és az ellenőrzéshez szükséges összes adatot, információt úgy, hogy az ellenőrzés lefolytatásához elegendő részletezettségű legyen,

— tervezői művezetési feladatok.

Numero della sezione: II.2.14
Punto in cui si trova il testo da modificare: További információk:
anziché:

Felelős akkr. közb. szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Kádár Attila (00611).

leggi:

Felelős akkr. közb. szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Fekete Tímea (00939), helyettes felelős akkr. közb. szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Malakuczi Mariann (00718).

Numero della sezione: III.1.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Az alkalmasság minimumkövetelményei, P1. pontja:
anziché:

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év alapján, egynél több év mérleg szerinti eredménye negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából: vasútépítésből és/vagy felújításból származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a legalább 12 000 000 000 HUF összeget és a vasúti távközlési, vasúti biztosítóberendezések felújításából és/vagy építéséből származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a legalább 8 000 000 000 HUF összeget.

leggi:

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év alapján, egynél több év mérleg szerinti eredménye negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából: vasútépítésből és/vagy felújításból származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a legalább 12 000 000 000 HUF összeget és a vasúti távközlési és/vagy vasúti biztosítóberendezések felújításából és/vagy építéséből származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a legalább 8 000 000 000 HUF összeget.

Numero della sezione: III.1.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Az alkalmasság minimumkövetelményei, P2. pontja:
anziché:

P2: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem rendelkeznek a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgyából: vasútépítésből és/vagy felújításból származó, összesen legalább 12 000 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel és a vasúti távközlési, vasúti biztosítóberendezések felújításából és/vagy építéséből származó összesen legalább 8 000 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.

leggi:

P2: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem rendelkeznek a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgyából: vasútépítésből és/vagy felújításból származó, összesen legalább 12 000 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel és a vasúti távközlési és/vagy vasúti biztosítóberendezések felújításából és/vagy építéséből származó összesen legalább 8 000 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.

Numero della sezione: III.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Az alkalmasság minimumkövetelményei, M1.b) pontja:
anziché:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 8 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi referenciákkal:

(...)

b) min. 1 db földalatti vasúti aluljáró min. nettó 500 000 000 HUF értékű szigetelésjavítása;

(...)

leggi:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 8 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi referenciákkal:

(...)

b) min. 1 db földalatti vasúti aluljáró min. nettó 500 000 000 HUF értékű szigetelésjavítása vagy szigetelése;

(...)

Numero della sezione: III.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Az alkalmasság minimumkövetelményei, M1.c) pontja:
anziché:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 8 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi referenciákkal:

c) összesen min. nettó 11 000 000 000 HUF értékű felszín alatti vasút építésére és/vagy átépítésére és/vagy felújítására vonatkozó több referenciával, melyek tartalmaztak:

— víztelenítést és

— műtárgy építést és/vagy felújítást és

— kábelfektetést is.

leggi:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 8 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi referenciákkal:

c) összesen min. nettó 11 000 000 000 HUF értékű felszín alatti vasút építésére és/vagy átépítésére és/vagy felújítására vonatkozó egy vagy több referenciával, melyek közül legalább egy referencia tartalmazta valamennyi alábbi munkanemet:

— víztelenítést és

— műtárgy építést és/vagy felújítást és

— kábelfektetést is.

Numero della sezione: III.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Az alkalmasság minimumkövetelményei, M2.a) pontja módosul:
anziché:

M.2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) 1 fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki

aa) a közlekedésépítési beruházások kivitelezésében min. 60 hónap gyakorlatot szerzett és

ab) részt vett 1 olyan vasúti pályaépítési és/vagy átépítési és/vagy felújítási projektirányításban, amely tartalmazott:

— vasúti építési munkákat (vasúti pálya építése és/vagy átépítése és/vagy felújítása, és kitérő beépítése vagy cseréje) és

— áramellátási munkákat és

— közmű vezeték építési és/vagy kiváltási munkákat és

— felszín alatti vasúti műtárgy megerősítési -szigetelési munkákat.

leggi:

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) 1 fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki:

aa) a közlekedésépítési beruházások kivitelezésében min. 60 hónap gyakorlatot szerzett és

ab) részt vett 1 olyan vasúti pályaépítési és/vagy átépítési és/vagy felújítási projektirányításban, amely tartalmazott:

— kitérő beépítését vagy cseréjét és

— kábelfektetési munkákat, és

— csővezeték építés és/vagy felújítási munkákat, és

— felszín alatti vasúti műtárgy megerősítési vagy szigetelési munkákat is.

Numero della sezione: III.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: „Az alkalmasság minimumkövetelményei” M2. pontja kiegészül:
anziché:

—.

leggi:

M2. A III.1.3. M2. b-d) esetében a „felelős műszaki vezető” jelölés a szakember betöltött pozícióját jelöli, a felelős műszaki vezetői jogosultság megléte nem alkalmassági követelmény, hanem kizárólag szerződéskötési feltétel.

Numero della sezione: III.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek, 2. pontja:
anziché:

2. Nyertesség esetén az M2.a)-b) pozícióra megajánlott szakembereknek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, az M2. c) pozícióra MV-VV, az M2. d) pozícióra pedig MV-TV jelű érvényes jogosultsággal, kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell.

A kamarai nyilvántartásba vételről szóló ajánlattevői nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Ennek megfelelően a III.1.3. M2. b–d) esetében a „felelős műszaki vezető” jelölés a szakember betöltött pozícióját jelöli, a jogosultság megléte nem alkalmassági követelmény.

leggi:

2. Nyertesség esetén az M2.a)-b) pozícióra megajánlott szakembereknek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, az M2. c) pozícióra MV-VV, az M2. d) pozícióra pedig MV-TV jelű érvényes jogosultsággal, kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell.

A kamarai nyilvántartásba vételről szóló ajánlattevői nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
anziché:
Data: 10/11/2016
Ora locale: 11:00
leggi:
Data: 24/11/2016
Ora locale: 11:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
anziché:
Data: 10/11/2016
Ora locale: 11:00
leggi:
Data: 24/11/2016
Ora locale: 11:00
VII.2)Altre informazioni complementari:

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a következő közbeszerzési dokumentumok módosításra kerülnek:

1. kötet – Közbeszerzési útmutató;

2. kötet – Szerződéstervezet.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) a http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx oldalon korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető módon bocsátja rendelkezésre.