Építési beruházás - 37692-2019

25/01/2019    S18

Magyarország-Kaposvár: Sportcsarnok építése

2019/S 018-037692

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501501
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében

II.1.2)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
45212290 Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca, hrsz. 4364/13; 4364/3; 4302/2; 4160/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Új multifunkcionális sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési

Munkálatok teljes körű elvégzése

Meghatározó paraméterek:

1. Előkészítés:

– a beruházás megvalósításához szükséges összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése,

– a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése,

– minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.

2. Építés:

– Létesítmények:

9150 m2 össz alapterületű, 3 szintes .megközelítőleg 2600 fős lelátóval rendelkező sportlétesítmény. A sportlétesítményhez kapcsolódik

Egy összekötő nyaktag, környezetrendezés parkoló építés és a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés.

A sportlétesítmény küzdőterének nagysága 1950 m2, a tervezett

Létesítmény 46,7 méter fesztávval rendelkezik.

A HD minőségű TV közvetítésre alkalmas küzdőtér megvilágítást kell megépíteni.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 230-418825

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 92504155
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Ipar krt.13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: fesz@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 399 500 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredeti tervek szerint a meglévő térvilágítás csak felújítva lett volna, az atlétikai öltöző és kazánház villamos energia ellátása, mint meglévő adottság szerepelt. A tervezés során nem volt lehetőség a folyamatosan használatban lévő térburkolatok feltárását elvégezni. Csak a kivitelezés közben a térburkolások és műtárgyak elbontását követően lehetett megvizsgálni a földkábelek és a térvilágítási oszlopok földalatti állapotát.

A felülvizsgálatok során megállítást nyert, hogy a térvilágítási és az öltözőt- kazánházat ellátó földkábelek elöregedtek. A kötések átmeneti ellenállása a vezető anyagának elöregedése miatt megnőtt, ami miatt ezeken a pontokon a kábel fokozottan melegszik és ez megnöveli a tűzveszély- és a meghibásodás kockázatát. A kábelek szabvány által előírt minimális 70 cm-es földtakarás sincs meg több helyen, mely a terveken lévő terep megvalósítását követően sem biztosítható. Az oszlopok földben lévő részei is elöregedtek, a beton málik, a betonvas elkorrodálódott, cserélni kell a térvilágítási oszlopokat. Az oszlopokon lévő lámpatestek már nem kompatibilisek az oszlopokkal ezért azok cseréje is szükséges, ami az üzembiztonsági szempontok miatt is indokolt.

A térvilágításra és az atlétikai öltöző, kazánház villamos energia ellátására vonatkozó pótmunka összege nettó 19 185 741 Ft

A Szerződés 7.2 pontja a következők szerint módosul:

„7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:

Nettó 4 670 170 282 (azaz négymilliárd-hatszázhetvenmillió-százhetvenezer-kettőszáznyolcvankettő) Ft +Áfa

Amelyből

Nettó 175 080 000 (azaz százhetvenötmillió-nyolcvanezer) Ft + ÁFA, a tervezési feladatok ellenértéke és

Nettó 4 495 090 282 (azaz négymilliárd-négyszázkilencvenötmillió-kilencvenezer-kettőszáznyolcvankettő) Ft + Áfa a kivitelezési feladatok ellenértéke

(a továbbiakban együttesen: „Vállalkozói Díj”)”

A szerződés módosításának időpontja: 28.12.2018.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §­ának előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/01/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
45212290 Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca, hrsz. 4364/13; 4364/3; 4302/2; 4160/1

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új multifunkcionális sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési

Munkálatok teljes körű elvégzése

Meghatározó paraméterek:

1. Előkészítés:

– a beruházás megvalósításához szükséges összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése,

– a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése,

– minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.

2. Építés:

O Létesítmények:

9150 m2 össz alapterületű, 3 szintes .megközelítőleg 2600 fős lelátóval rendelkező sportlétesítmény. A sportlétesítményhez kapcsolódik

Egy összekötő nyaktag, környezetrendezés parkoló építés és a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés.

A sportlétesítmény küzdőterének nagysága 1950 m2, a tervezett

Létesítmény 46,7 méter fesztávval rendelkezik.

A HD minőségű TV közvetítésre alkalmas küzdőtér megvilágítást kell megépíteni.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 399 500 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 92504155
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Ipar krt.13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: fesz@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az eredeti tervek szerint a meglévő térvilágítás csak felújítva lett volna, az atlétikai öltöző és kazánház villamos energia ellátása, mint meglévő adottság szerepelt. A tervezés során nem volt lehetőség a folyamatosan használatban lévő térburkolatok feltárását elvégezni. Csak a kivitelezés közben a térburkolások és műtárgyak elbontását követően lehetett megvizsgálni a földkábelek és a térvilágítási oszlopok földalatti állapotát.

A felülvizsgálatok során megállítást nyert, hogy a térvilágítási és az öltözőt- kazánházat ellátó földkábelek elöregedtek. A kötések átmeneti ellenállása a vezető anyagának elöregedése miatt megnőtt, ami miatt ezeken a pontokon a kábel fokozottan melegszik és ez megnöveli a tűzveszély- és a meghibásodás kockázatát. A kábelek szabvány által előírt minimális 70 cm-es földtakarás sincs meg több helyen, mely a terveken lévő terep megvalósítását követően sem biztosítható. Az oszlopok földben lévő részei is elöregedtek, a beton málik, a betonvas elkorrodálódott, cserélni kell a térvilágítási oszlopokat. Az oszlopokon lévő lámpatestek már nem kompatibilisek az oszlopokkal ezért azok cseréje is szükséges, ami az üzembiztonsági szempontok miatt is indokolt.

A térvilágításra és az atlétikai öltöző, kazánház villamos energia ellátására vonatkozó pótmunka összege nettó 19 185 741 Ft

A Szerződés 7.2 pontja a következők szerint módosul:

„7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:

Nettó 4 670 170 282 (azaz négymilliárd-hatszázhetvenmillió-százhetvenezer-kettőszáznyolcvankettő) Ft +Áfa

Amelyből

Nettó 175 080 000 (azaz százhetvenötmillió-nyolcvanezer) Ft + ÁFA, a tervezési feladatok ellenértéke és

Nettó 4 495 090 282 (azaz négymilliárd-négyszázkilencvenötmillió-kilencvenezer-kettőszáznyolcvankettő) Ft + Áfa a kivitelezési feladatok ellenértéke

(a továbbiakban együttesen: „Vállalkozói Díj”)”

A szerződés módosítás a Kbt 141§ (2) bekezdésének megfelel.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az eredeti tervek szerint a meglévő térvilágítás csak felújítva lett volna, az atlétikai öltöző és kazánház villamos energia ellátása, mint meglévő adottság szerepelt. A tervezés során nem volt lehetőség a folyamatosan használatban lévő térburkolatok feltárását elvégezni. Csak a kivitelezés közben a térburkolások és műtárgyak elbontását követően lehetett megvizsgálni a földkábelek és a térvilágítási oszlopok földalatti állapotát.

A felülvizsgálatok során megállítást nyert, hogy a térvilágítási és az öltözőt- kazánházat ellátó földkábelek elöregedtek. A kötések átmeneti ellenállása a vezető anyagának elöregedése miatt megnőtt, ami miatt ezeken a pontokon a kábel fokozottan melegszik és ez megnöveli a tűzveszély- és a meghibásodás kockázatát. Az oszlopok földben lévő részei is elöregedtek, a beton málik, a betonvas elkorrodálódott, cserélni kell a térvilágítási oszlopokat. Az oszlopokon lévő lámpatestek már nem kompatibilisek az oszlopokkal ezért azok cseréje is szükséges.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 399 500 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 670 170 282.00 HUF