Supplies - 37701-2021

Display compact view

25/01/2021    S16

Sverige-Stockholm: Brandfordon

2021/S 016-037701

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Varor

Direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Försvarets materielverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Banérgatan 62
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-115 88
Land: Sverige
E-post: philip.lieff@fmv.se
Telefon: +46 709824582

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet/enhet: http://fmv.se

Elektronisk tillgång till information: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51819

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51819

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Räddningsbil Flygbastjänst
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor

NUTS-kod SE11 Stockholm

II.1.3)Information om ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Härmed inbjuds till deltagande i upphandlingen av Räddningsbil Flygbastjänst.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

34144210 Brandfordon, 35110000 Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning, 35400000 Militärfordon och tillhörande delar

II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med offentliggörande av meddelande om upphandling
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
428723-AI961553
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2020/S 062-149702

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Benämning: Räddningsbil Flygbastjänst
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.12.2020
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn: Rosenbauer International AG
Nationellt registreringsnummer: ATU22669609
Postadress: Haidacher Str. 37
Ort: Leonding
Postnummer: 4060
Land: Österrike
E-post: wolfgang.voraberger@rosenbauer.com
Telefon: +43 6643840729

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 528 048 080 SEK
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: ja
Ange det värde eller den andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
20.1.2021