We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 377100-2022

12/07/2022    S132

Netherlands-Hoofddorp: Ground investigation services

2022/S 132-377100

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Haarlemmermeer
National registration number: 381942865
Postal address: Raadhuisplein 1
Town: Hoofddorp
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2132 TZ
Country: Netherlands
Contact person: Linda Willemsen
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Telephone: +31 9001852
Internet address(es):
Main address: http://www.haarlemmermeer.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bodem-en wegenbouwkundig onderzoek rovk 2022-2026

Reference number: 2021-353
II.1.2)Main CPV code
71351500 Ground investigation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente beoogt een partij te contracteren:

• Die een 'partner' is die uiteraard de juiste Bodem- en wegenbouwkundige onderzoeken levert, die toegevoegde waarde biedt en mee denkt en helpt in de ambitie van professioneel opdrachtgeverschap en een continu borging- en verbeterproces (leercurve) te hanteren;

• Garandeert en feitelijk in staat is dat hij het programma van eisen uit kan voeren en ook uit zal voeren;

• Optimaal invulling geeft aan de omschrijving van de wensen;

• Die in geval van combinaties minimaal zelf de kennis en ervaring heeft om de adviezen voor bodem- en verhardingsonderzoeken zelf te kunnen opstellen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Haarlemmermeer

II.2.4)Description of the procurement:

Aangezien er op geen enkele wijze op voorhand is vast te stellen welke opdrachten in het kader van onderhavige dienstverlening wanneer verleend dienen te worden, is gekozen voor de vorm van een raamovereenkomst. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume ongeveer gemiddeld € 650.000, - exclusief BTW per jaar. Dit geeft geen garantie voor de werkelijke afname de komende jaren; genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet.

Als maximale waarde benoemen we de waarde van € 1.200.000, - gemiddeld per jaar. Gegadigde kan géén rechten ontlenen aan deze bedragen.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengingsoptie

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 015-034044
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Bodem-en wegenbouwkundig onderzoek rovk 2022-2026

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Grondslag B.V.
National registration number: 30101055
Postal address: Nijverheidsweg 7
Town: KAMERIK
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3471GZ
Country: Netherlands
E-mail: n.huiberts@grondslag.nl
Telephone: +31 725729457
Fax: +31 725721744
Internet address: http://www.grondslag.nl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 650 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Holland
Town: Haarlem
Country: Netherlands
E-mail: Info@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616100
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/07/2022