Доставки - 377106-2015

Компактен изглед

27/10/2015    S208    - - Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Силистра: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2015/S 208-377106

Община Силистра, 000565537, ул. „Симеон Велики“ № 33, Община Силистра, На вниманието на: Гергана Тодорова, гл. експерт Обществени поръчки, тел: +359 86816280, Силистра 7500, България. Телефон: +359 86816280. Факс: +359 86823343. Адрес за електронна поща: op_silistra@abv.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 21.10.2015, 2015/S 204-370141)

Относно:
CPV:15000000, 15100000, 15200000, 15500000, 03142500, 15330000, 15332200, 15833000, 03220000, 15800000, 15400000, 15600000, 15811000, 15111200, 15113000, 15112000, 15131310, 15211000, 15221000, 15511100, 15530000, 15542100, 15540000, 15551310, 15511700, 15331000, 15331130, 15331136, 15331134, 15331420, 03221111, 15331170, 03200000, 03212100, 03221112, 03221113, 03221221, 03221230, 03221240, 03221250, 03221270, 03221400, 03222111, 03222118, 03222220, 03222321, 03222331, 03222332, 03222333, 03222334, 03222340, 03132000, 15831200, 15841000, 15851000, 15865000, 15871100, 15872100, 15872200, 15872400, 03211300, 03212211, 15411200, 15612100, 15626000, 15810000, 15811100, 15811500, 15130000, 15131130, 15131230, 15331500, 15833100, 15332410, 03221114, 03221310, 15898000

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Месо и месни продукти

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

Млечни продукти

Птичи яйца

Плодове и зеленчуци, преработени

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове

Захарни изделия

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

Различни хранителни продукти

Животински или растителни масла и мазнини

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

Хлебни изделия

Телешко месо

Свинско месо

Домашни птици

Пастет

Филета от риба

Риба, замразена

Пастьоризирано мляко

Масло

Извара

Сирене

Кисело мляко, натурално

Мляко на прах

Зеленчуци, преработени

Фасул, грах, пиперки, домати и други зеленчуци, преработени

Пиперки, преработени

Домати, преработени

Консервирани домати

Цвекло

Зеленчуци, замразени

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

Картофи

Моркови

Лук

Зелен грах

Пиперки

Домати

Тиквички

Краставици

Зеле

Банани

Киви

Портокали

Ябълки

Кайсии

Праскови

Череши

Сливи

Грозде

Подправки, непреработени

Бяла захар

Какао

Макаронени изделия

Билков чай

Оцет и заместители на оцета

Пипер

Подправки

Сол

Ориз

Леща

Олио за готвене

Пшеничено брашно

Нишесте за крем

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

Хляб

Продукти, приготвени с хлебни изделия

Месни продукти

Колбаси

Салам

Зеленчуци, консервирани с оцет

Десерти

Сушени плодове

Ряпа

Маруля

Мая

Вместо: 

III.1.4) Други особени условия:

(...) Офертите на останалите участници няма да се разглеждат и оценяват, когато за Обособена позиция № 4 участват 1 или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз, и/или техни обединения, и офертите им отговарят на изискванията на Възложителя.

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

27.11.2015 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.11.2015 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

1.12.2015 (10:30)

Да се чете: 

III.1.4) Други особени условия:

(...) Офертите на останалите участници по обособена позиция № 4 се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор на възложителя.

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

4.12.2015 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

4.12.2015 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

8.12.2015 (10:30)

Друга допълнителна информация

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля направете справка със съответната тръжна документация.