Services - 377141-2017

26/09/2017    S184    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Marijampolė: Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos

2017/S 184-377141

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Marijampolės savivaldybės administracija
188769113
J. Basanavičiaus a. 1
Marijampolė
68307
Lietuva
Asmuo ryšiams: Irena Trušienė
Telefonas: +370 34390042
El. paštas: irena.trusiene@marijampole.lt
Faksas: +370 34390022
NUTS kodas: LT

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.marijampole.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5577

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=361658
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=361658&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Marijampolės savivaldybės teritorijoje pritaikomų esamų ir planuojamų naujų komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemos parengimas.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71240000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Reikalinga parengti Marijampolės savivaldybės teritorijoje pritaikomų esamų ir planuojamų naujų komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemą.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71240000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Marijampolės savivaldybė.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Marijampolės savivaldybės administracija perka Marijampolės savivaldybės teritorijoje pritaikomų esamų ir planuojamų naujų komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemos parengimo paslaugą.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Paslaugos teikimo laikotarpį galima pratęsti vieną kartą – ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas. Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.

Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turėti teisę rengti teritorijų planavimo dokumentus. Reikalavimą patvirtinantys dokumentai: profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius tiekėjo įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Teikėjas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo teikėjo registravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 panašią (specialaus plano parengimo paslaugų arba komunalinių atliekų ar antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių parengimo paslaugų) sutartį, kurios vertė ne mažesnė 0,5 pasiūlymo vertės. Reikalavimą patvirtinantys dokumentai: pateikiamas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per tą laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus)įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties (pirkimo objekto) pavadinimas, sutarties vertė, sutarties įvykdymo metai ir paslaugų gavėjai – tiek viešieji, tiek privatieji.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Jei Tiekėjas dėl savo kaltės neatlieka Paslaugų nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų įimtųjų) % dydžio delspinigius nuo neatliktų Paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 27/10/2017
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 31/12/2017
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 27/10/2017
Vietos laikas: 9:45
Vieta:

J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 209 kabinetas.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų infomacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g.18
Kaunas
44312
Lietuva
Telefonas: +370 374909441
Faksas: +370 37324164

Interneto adresas: http://kat.teismai.lt

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/09/2017