Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 377380-2022

12/07/2022    S132

Česko-Brno: Pojištění

2022/S 132-377380

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 127-362038)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno
Národní identifikační číslo: 44992785
Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 60200
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Palovská
E-mail: adela.palovska@qcm.cz
Tel.: +420 739573346
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.brno-stred.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pojištění pro MČ Brno-střed

II.1.2)Hlavní kód CPV
66510000 Pojištění
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu pro Statutární město Brno - městskou část Brno-střed.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ustanovením § 35 Zákona na 2 části:

1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti

2. část - Pojištění vozidel

Účastník může podat nabídku do jedné nebo obou částí veřejné zakázky.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 21 Zákona, tj. na období 48 měsíců. Zadavatel upozorňuje, že veřejná zakázka je soutěžena na dobu neurčitou.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/07/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 127-362038

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: I.3) Komunikace
Místo v textu, které má být změněno: Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL)
Namísto:
Má být:
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 01/08/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 02/08/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 01/08/2022
Místní čas: 10:01
Má být:
Datum: 02/08/2022
Místní čas: 10:01
VII.2)Další dodatečné informace: