Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Varor - 37769-2022

24/01/2022    S16

Sverige-Linköping: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

2022/S 016-037769

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Östergötland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0040
Postadress: CVU Upphandling
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Sarah Wirdebäck
E-post: Sarah.Wirdeback@regionostergotland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lio.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hygienartiklar, papper och plast.

Referensnummer: UC-2021-64
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud.

Beställaren har övervägt att dela upphandlingen i separata delar men har funnit att det inte är lämpligt för den aktuella upphandlingen mot bakgrund av att en uppdelning av upphandlingen riskerar att försvåra genomförandet av uppdraget på ett ej godtagbart sätt.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 80 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
19520000 Plastprodukter
33700000 Hygienartiklar
33760000 Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud.

Beställaren har övervägt att dela upphandlingen i separata delar men har funnit att det inte är lämpligt för den aktuella upphandlingen mot bakgrund av att en uppdelning av upphandlingen riskerar att försvåra genomförandet av uppdraget på ett ej godtagbart sätt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 206-535748
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Procurator AB
Nationellt registreringsnummer: 556057-6554
Postadress: Box 1004
Ort: MÖLNDAL
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 43126
Land: Sverige
E-post: tender.facility.se@procurator.com
Internetadress: http://www.procurator.com/se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 80 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/01/2022