Szolgáltatások - 378080-2015

Normál nézet megjelenítése

27/10/2015    S208

Magyarország-Budapest: Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

2015/S 208-378080

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Nemzeti azonosító szám: AK19084
Postai cím: Mészáros utca 58/a.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Bognár Nóra
E-mail: dr.bognar.nora@oktf-nhi.gov.hu
Telefon: +36 707771262
Fax: +36 12249163

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.szelektivinfo.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Darázs és Társai Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ajtósi Dürer sor 31.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Piszkor Melitta
E-mail: melitta.piszkor@gmail.com; melitta.piszkor@tpi.hu
Telefon: +36 17201066
Fax: +36 14609877

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Darázs és Társai Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ajtósi Dürer sor 31.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Piszkor Melitta
E-mail: melitta.piszkor@gmail.com; melitta.piszkor@tpi.hu
Telefon: +36 17201066
Fax: +36 14609877

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Darázs és Társai Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ajtósi Dürer sor 31.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Piszkor Melitta
E-mail: melitta.piszkor@gmail.com; melitta.piszkor@tpi.hu
Telefon: +36 17201066
Fax: +36 14609877

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Környezetvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés (atipikus szerződés) a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján, Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 10 részben. A finanszírozás/díjfizetés további feltételeit a dokumentáció, a részletes feladatokat a szerződés-tervezet tartalmazza.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 16: Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területe.

NUTS-kód HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG,HU2 DUNÁNTÚL,HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK,HUZ EXTRA-REGIO

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 10 részben.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása, az alábbi bontásban:
1. rész: 800 tonna + 25 %;
2. rész: 800 tonna + 25 %;
3. rész: 800 tonna + 25 %;
4. rész: 800 tonna + 25 %;
5. rész: 800 tonna + 25 %;
6. rész: 800 tonna + 25 %;
7. rész: 800 tonna + 25 %;
8. rész: 800 tonna + 25 %;
9. rész: 800 tonna + 25 %;
10. rész: 800 tonna + 25 %.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a lehívható + 25 % vonatkozásában, hogy a 800 000 kg-ot mindenképpen teljesíteni kell, míg további 200 000 kg teljesítése vonatkozásában rendelkezésre kell állnia, és ajánlatkérői megrendelés esetén kell teljesíteni. A nyertes ajánlattevő jelezheti is felajánlását az 25 % vonatkozásában, azonban lehívási kötelezettsége ajánlatkérőnek (Megrendelőnek) nincs.
A közbeszerzés tárgya a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 26.§ (3) és (6) bekezdésének figyelembevételével történt.
Becsült érték áfa nélkül: 220 000 000 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész
1)Rövid meghatározás
1. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 22 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész
1)Rövid meghatározás
2. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 22 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017
5)További információk a részekről
Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész
1)Rövid meghatározás
3. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 22 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017
5)További információk a részekről
Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész
1)Rövid meghatározás
4. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 22 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017
5)További információk a részekről
Rész száma: 5 Elnevezés: 5. rész
1)Rövid meghatározás
5. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 22 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017
5)További információk a részekről
Rész száma: 6 Elnevezés: 6. rész
1)Rövid meghatározás
6. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 22 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017
5)További információk a részekről
Rész száma: 7 Elnevezés: 7. rész
1)Rövid meghatározás
7. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 22 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017
5)További információk a részekről
Rész száma: 8 Elnevezés: 8. rész
1)Rövid meghatározás
8. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 22 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017
5)További információk a részekről
Rész száma: 9 Elnevezés: 9. rész
1)Rövid meghatározás
9. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 22 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017
5)További információk a részekről
Rész száma: 10 Elnevezés: 10. rész
1)Rövid meghatározás
10. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 22 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2016. Befejezés 31.5.2017
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés 31.3.2017 napi határidőig nem kerül teljesítésre, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, mely esetben a nyertes ajánlattevő az elmaradt szolgáltatás 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér maximális mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a.Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000-Ft/alkalom összegű kötbér megfizetésére köteles. (maximum esetszám: 10 alkalom) Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő az esedékessé vált kötbérigényét az általa teljesítendő szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja, amennyiben a szerződéstől nem állt el és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi részre irányadóak.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő jogi eszközök) részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.
A kötbérek meghatározása során Ajánlatkérő a Pkt. 6:186.-6:189.§-ai szerint járt el és különösen a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket kívánja alkalmazni.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az ellenértéket a megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján, átutalással teljesíti a számla kézhezvételének napját követő 30 naptári napon belül.
Vállalkozó számla benyújtására a szerződés szerinti teljesítést követően, havonta jogosult.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 130. § (1) és (5)–(6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) előírtaknak megfelelően történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. (HUF)
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet szabályozza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdasági társaságok, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: 2008/98/EK irányelv a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről.
1013/2006/EK rendelet a hulladékszállításról.
1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról.
2003/33/EK határozat a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján.
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve a hulladékok égetéséről.
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról.
343/2011.(XII.29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról.
20/2006. (IV. 5.) KVVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről.
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.
78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról.
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási rendszerek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről.
314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról.
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól.
180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról.
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről.
481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.
93/1996.(VII.4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról.
11/1996.(VII.4.) KTM rendeletet, a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. § és 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a alapján az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 2014. május 16-án kiadott útmutatójára (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám) és 2012. június 1-én (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám), továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás feladása napjának dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges. Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában pedig a Közbeszerzési Hatóság által(KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Külföldön letelepedett Ajánlattevő ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolni, arra vonatkozóan, hogy mely kizáró okot, mely hatóság/szervezet jogosult igazolni, illetve mely esetekben nem áll rendelkezésre az adott kizáró ok tekintetében hatósági igazolás, vagy adott szervezettől származó nyilatkozat.
Szintén fel kívánjuk hívni ajánlattevők figyelmet arra, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
Ajánlattevő nyilatkozatát a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásban köteles megtenni, így a nyilatkozat kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell
P.1) a Kbt.55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, ott vezetett valamennyi pénzforgalmi számláról szóló az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:
— a vezetett pénzforgalmi számla számát,
— az adott pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontját,
— számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 30 napot meghaladó sorba állítás.
P.2) a Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő valamennyi, v. bármelyik részben, részekben, ha.
P.1) ha bármelyik pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 12 hónapban 30 naptári napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás mutatkozott.
Ajánlatkérő az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontjának VII. pontjára tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a P.1. alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott alkalmassági követelmény személyhez kötötten értelmezhető.
A további információk a VI.3)13.6. pont alatt találhatók.
P.2) Nyilatkozata alapján:
ha a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen részenként nem érte el – az általános forgalmi adó nélkül számított – 22 000 000 HUF-ot; és
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a – az általános forgalmi adó nélkül számított-12 000 000,- Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:
a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként: az általános forgalmi adó nélkül számított – 7 000 000 HUF-ot.
a közbeszerzés tárgya (termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként: az általános forgalmi adó nélkül számított – 4 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M.1) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket, milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be
— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget/végzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát és szakmai önéletrajzát,
— a 31 582 06 0010 31 05 sz, targoncavezető megnevezésű OKJ képzettségű szakember esetén: a képzettséget igazoló OKJ bizonyítvány másolatát, a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítványt és szakmai önéletrajzát, az
OKJ képesítések esetén az előírtakkal egyenértékűnek fogadjuk el azon képesítéseket is, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak.
Továbbá csatolni kell a szakemberek nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.
M.2) a Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, illetve műszaki felszereltség leírását.
A mérleg, a gumiabroncs őrlésére alkalmas berendezés esetében csatolni kell a rendelkezésre állást igazoló okiratokat (eszköznyilvántartás vonatkozó része, bérleti, lízing, alvállalkozói (elő) szerződések), valamint a mérleg hitelesítését igazoló MKEH illetékes szerve által kiállított hitelesítési jegyzőkönyvet.
A gumiabroncs őrlésére alkalmas berendezés esetében csatolni kell a berendezés műszaki leírását, amelyből egyértelműen meghatározható a berendezés kapacitása, az eljárás során keletkező gumi, textil, acél frakciók mérete és azok jellemzői.
Továbbá nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek a legalább 10 tonna/nap kapacitású hulladék gumiabroncs őrlésére alkalmas berendezés, továbbá az előírt mérleg szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.
A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Az M.2. alkalmassági kritérium esetében: amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés, vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal, vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamennyi, vagy bármelyik rész, részek vonatkozásában, ha
M.1) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
— legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakemberrel, aki megfelel a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.
— legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú, vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.
Ezen követelménynek eleget lehet tenni úgy is, ha egy személy több képzettséggel is rendelkezik.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.
M.2) nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
— legalább 1 db hitelesített mérleggel, amelynek teherbírása min. 1 tonna.
— legalább 5 tonna/nap kapacitású hulladék gumiabroncs őrlésére alkalmas berendezéssel, amely az Európai Szabványügyi Hivatal (European Committee for Standardization) CEN/TS 14243 számú, a használt gumiabroncsokból előállítható termékekről szóló szabvány figyelembevételével előállított, textillel és acélhulladékkal nem szennyezett, 20 mm szemcseméretnél kisebb gumitermék előállítására alkalmas.
Több részre történő ajánlattétel esetén az M/2. pontban meghatározott hulladék gumiabroncs őrlésére alkalmas berendezés alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlatban részenként szükséges igazolni.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdésnek megfelelően az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy;
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 11/1996.(VII.4.) KTM rendeletet, a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről; Országos Képzési Jegyzék.
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ajánlati ár (nettó HUF/kg). Súlyszám 70

2. Diszpécserszolgálat biztosítása a szerződés teljesítése alatt. Súlyszám 10

3. Hasznosító helye a begyűjtési engedély/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély területi hatályán belül, vagy kívül esik. Súlyszám 15

4. Gyűjtési és szállítási engedély/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély területi hatálya. Súlyszám 10

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
MKB3/2016
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 11.1.2016 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
11.1.2016 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11.1.2016 - 10:00

Hely:

Darázs és Társai Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §- ban foglaltak szerint teljes körűen, korlátozások nélkül biztosítja.
2) Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) – (2) bekezdésében rögzítettek alapján az ajánlati kötöttség időtartama alatt az eljárás eredményéről írásban tájékoztatást nyújt a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően. Az ajánlatkérő az elbírálás befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevőnek egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg.
A Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés megküldését követő 11. napon (amennyiben munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanapon) kerül sor tervezetten a szerződések megkötésére. A szerződés annak megkötésével lép hatályba a felek között.
3) Az ajánlattevőnek csatolni kell a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bekezdésének szem előtt tartásával:
— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) érvényes aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó érvényes aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját,
— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (az erről szóló „nemleges” nyilatkozat csatolása is szükséges).
Amennyiben az ajánlat papír alapú, eredeti példánya és az arról készített, nem módosítható pdf formátumú fájl(oka)t tartalmazó elektronikus példánya közötti eltérés van, úgy az Ajánlatkérő az ajánlat papír alapú, eredeti példányát veszi figyelembe.
4) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó P1., P2., illetve az M1., M2., M3. alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl – az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – azokat külön kell igazolniuk.
5) Az ajánlat összeállításával kapcsolatosan felmerült költségek az ajánlattevőt terhelik.
Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
6) Postán feladott ajánlat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postai küldemények elveszéséből, kézbesítési késedelméből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvételét – akár közvetlenül, akár postai úton – munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidőig tudja biztosítani. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvétele – várakozás, sorban állás, az átvétellel kapcsolatos adminisztráció lebonyolításának időigénye miatt – hosszabb időt (15-30 perc) is igénybe vehet, ezt az ajánlatok benyújtásánál Ajánlattevő vegye figyelembe.
7) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció nem átruházható. Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Az ajánlattevő, vagy az alvállalkozó írásbeli kérelmére Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében, ingyenesen, elektronikus úton – az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre – megküldi, előzetes regisztrációt (igénylés) követően. A dokumentáció az A. melléklet II. pontjában megjelölt kapcsolattartási e-mail címen igénylehető. A kérelemben kérjük feltüntetni a közbeszerzés tárgyát, Kérelmező nevét, címét, telefon- és telefax számát, valamint e-mail címét, továbbá a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét. Az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 49. § (5) bekezdésének megfelelően jelen felhívás megjelenésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Az ajánlattételi határidő utolsó napján 9 órától az ajánlattételi határidőig.
8) Az ajánlatot a dokumentációban foglalt formai követelményeknek megfelelően 1 eredeti példányban, írásban (papír alapon) és zárt csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, székhelyét, a „MKB3/2016 szolgáltatás-megrendelési keretszerződés, gumiabroncs, őrlés (EWC 16 01 03) {+ rész megjelölése} – Ajánlat – Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felnyitni” feliratot.
Az ajánlatokat elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is be kell nyújtani, az eredeti példánnyal egybecsomagoltan, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és amelyeknek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf formátumú fájl(oka)t kell tartalmazni és az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal. Az elektronikus és a papír alapú példány közötti eltérés/ellentmondás esetén a papíralapú példány az irányadó.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 45. § alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban fax, illetve e-mail útján történik.
10) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Valamennyi részszempont esetén 1-10 pont
A módszer (módszerek) ismertetése:
10.1. Ajánlati ár a gyűjtésre vonatkozóan (nettó HUF/kg): fordított értékarányosítás;
10.2. Diszpécserszolgálat biztosítása a szerződés teljesítése alatt: pontskála alkalmazás.
Ajánlattevőnek az ajánlatában ismertetnie kell a diszpécserszolgálat üzemeltetését;
10.3. Hasznosító helye a gyűjtési engedély/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély területi hatályán belül, vagy kívül esik: pontskála alkalmazása;
10.4. Gyűjtési és szállítási engedély/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély területi hatálya: pontskála alkalmazása.
Az értékelési módokat Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban fejti ki részletesen.
11) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített felelős magyar fordítást is.
12) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlattételi biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként 300 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani.
Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében:
— az Ajánlatkérő a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00287261-00000000 számú számlájára történt átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy
— az Ajánlatkérő javára szóló eredeti bank vagy biztosító által vállalt garanciának az ajánlatban becsatolva (a bankgarancia érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia) vagy
— a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni.
— Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásakor kérjük minden esetben feltüntetni az eljárás tárgyát: „MKB3/2016 Gumiabroncs őrlés” és a rész(ek) számát.
Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő részenként egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. A Kbt. 59. § (4) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
[Kbt. 25.§ (5) bekezdés]
— Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
— Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, valamint arra, hogy a biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
13) Ajánlathoz csatolandó egyéb iratok:
13.1.) Felolvasólap, a Kbt. 62. § (3) bekezdés és a dokumentációban meghatározott minta szerinti tartalommal.
13.2) Az ajánlattevő az ajánlatához csatolja a termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) őrlés útján történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amelynek minimális tartalmi elemeit a dokumentáció tartalmazza.
13.3.) Az ajánlattevő, közös ajánlattevők és az alvállalkozó az ajánlatban a dokumentációban foglaltak szerint külön nyilatkozzon a termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése/hasznosítása esetén, a hulladékgazdálkodási létesítmény és a hasznosítói telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségéről/ tárolókapacitásáról.
13.4.) Engedélyek a teljes mennyiségre vonatkozóan (1–10. rész esetében részenként 800 tonna + 25 %,): a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által kiadott érvényes hulladék (be)gyűjtési (és/vagy szállítási)/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély, valamint hasznosítási engedély/kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély, melyben szerepel az EWC 160103 (termékként tovább nem használható gumiabroncsok) kód, valamint az engedély területi hatálya. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedélyt/engedélyeket kéri benyújtani.
13.5) Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők ajánlatukban kifejezetten nyilatkozzanak arról, hogy melyik rész (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.) tekintetében kívánnak ajánlatot benyújtani.
Minden gazdasági szereplő- beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.
A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő(k)nek kell csatolnia, tehát valamennyi résztvevőnek közvetlenül részt kell vennie/ük v. gyűjtésben, v. szállításban, v. hasznosításban. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.
Amennyiben az ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, a tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k).
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem rendelkezik a fenti engedélyekkel.
13.6) Nyilatkozat azokról a pénzügyi intézményekről, melyeknél folyószámlát vezet, megjelölve a vezetett számla számát is, továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vizsgált időszakban megszüntetett számlákra is kiterjednek a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok, valamint, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
13.7) Nyilatkozat a hasznosításra átvett gumiabroncs hulladék eredetéről
14) Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás) részenként, amely tartalmazza az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát, kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés]. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal. Ajánlatkérő előírja, hogy a kötelezően becsatolandó konzorciális megállapodás tartalmazza azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja, hogy a kötelezően becsatolandó konzorciális szerződés rendelkezzék arról is, hogy az Ajánlatkérő részére történő adatszolgáltatást és a teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kiállítását a konzorcium mely tagja teljesíti. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérő kapjon tájékoztatást.
Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
15) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezete a jelen felhívás feladásának időpontjában 22 HUF/kg.
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (4) bekezdésére figyelemmel az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti Ajánlattevőkkel a bontás időpillanatában megállapított fedezet mértékét és a közbeszerzés becsült értékét.
Ajánlatkérő az ajánlati ár vizsgálata körében fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdésében meghatározott 20 %-os eltérésnél kisebb mértékű eltérés esetén is indokolást kérjen Ajánlattevőktől az aránytalanul alacsony ár körében. Ajánlatkérő – ebben az esetben – az ajánlati ár tartalmát megalapozó adatnak tekinti különösen az árképzési metodika konkrét adatokra támaszkodó leírását kg/Ft egységre vetítve.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megajánlott ajánlati ár meghaladja a Kbt. 62. § (4) bekezdése szerint a bontás megkezdésekor ismertetett rendelkezésre álló anyagi fedezetet, úgy Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult eredménytelennek nyilvánítani.
16) Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét, hogy nulla (0) forint értékű ajánlati ár megajánlást nem fogad el, mert a nulla forint értékű ajánlati ár megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 60. § (3) bekezdés és Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie.
A Kbt. 36.§ (3) bekezdés alapján a nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
A Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Nemleges válasz esetén kérjük, erről nyilatkozni.
17) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére – kizárólag ajánlja.
18) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a dokumentáció tartalmazza.
19) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati dokumentáció rendelkezései, valamint jelen felhívás megjelenésekor hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció eltérése esetén az ajánlati felhívás rendelkezései irányadóak. Ajánlatkérő jelen felhívás keretei között jelzi, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pont alapján, amennyiben annak feltételi fennállnak, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
20) A nem magyarországi letelepedésű (közös) ajánlattevő(k)nek alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására, mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a (közös) ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
21) Az M.3. alkalmassági kritérium esetében: amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés, vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs egy hónapján nagyobb elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal, vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.
22) Amennyiben az eljárást megindító felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredetben, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
23) A szerződés annak megkötésével lép hatályba az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között. Jelen Felhívásban megadott szerződés kezdési időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
24) Az eljárást megindító felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
25) A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) folyamatba épített ellenőrzésére tekintettel az ajánlati kötöttség ideje 60 nap.
26) A referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
22.10.2015