Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 378271-2021

26/07/2021    S142

Netherlands-Breda: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

2021/S 142-378271

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Waterschap Brabantse Delta
National registration number: 51181584
Postal address: postbus 5520
Town: Breda
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4801 DZ
Country: Netherlands
Contact person: Bjorn Marijnissen
E-mail: b.marijnissen@brabantsedelta.nl
Telephone: +31 610906306
Internet address(es):
Main address: http://www.brabantsedelta.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=182350
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=182350
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoud primaire en regionale waterkeringen en groenelementen 2022

Reference number: 405660
II.1.2)Main CPV code
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

— het maaien van graslanden op primaire- en regionale waterkeringen,

— het maaien van graslanden, oevers en waterelementen,

— het uitmaaien van watergangen,

— het snoeien, dunnen, afzetten en verwijderen van beplanting,

— het snoeien en knotten van bomen,

— het verwerken van vrijkomende materialen,

— bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: gebied West

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Zie bijlagen bij het bestek.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie bestek voor bijbehorende werkzaamheden.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2021
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opdrachtgever heeft het recht om, aansluitend op de initiële looptijd van de overeenkomst, deze twee (2) maal met twee (2) optiejaren te verlengen. In geval de opties doorgang vinden is de einddatum 31.12.2027 en de totale looptijd van de overeenkomst vierenzeventig (74) maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie Negometrix.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: gebied Oost

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Zie bijlagen bij het bestek.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie bestek voor betreffende werkzaamheden.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2021
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opdrachtgever heeft het recht om, aansluitend op de initiële looptijd van de overeenkomst, deze twee (2) maal met twee (2) optiejaren te verlengen. In geval de opties doorgang vinden is de einddatum 31.12.2027 en de totale looptijd van de overeenkomst vierenzeventig (74) maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie Negometrix.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/09/2021
Local time: 10:05
Place:

Digitaal

Information about authorised persons and opening procedure:

De opening van de inschrijving is niet openbaar.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zie aanbestedingsleidraad.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland — West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst niet binnen twintig (20) kalenderdagen na de verzenddatum van de mededeling van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter, door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding-dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. De opschortende termijn van twintig (20) kalenderdagen dient inschrijver derhalve als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2021