Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 378274-2021

26/07/2021    S142

Netherlands-Lelystad: Information systems or technology strategic review and planning services

2021/S 142-378274

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
National registration number: 482071032
Postal address: postbus 17
Town: Lelystad
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 8200 AA
Country: Netherlands
Contact person: H. de Snoo
E-mail: WVL-Aanbestedingsdocumenten@rws.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2c6a38a9ef59fae251299168f6c07c9c
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2c6a38a9ef59fae251299168f6c07c9c
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaaknr. 31171282; modelstudie effecten van extreme zeespiegelstijging op de Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH)

Reference number: 31171282
II.1.2)Main CPV code
72222000 Information systems or technology strategic review and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het uitvoeren van een modelstudie naar de effecten van extreme zeespiegelstijging op de klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem (KZH)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73200000 Research and development consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Zie de korte beschrijving.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2021
End: 01/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Verlenging met een jaar of een gedeelte daarvan.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging met een jaar, geheel of gedeeltelijk.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/10/2021
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de Aanbestedingsleidraad. Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document en overige aanbestedingsdocumenten zijn bij deze aankondiging gevoegd, dan wel zijn te downloaden op www.TenderNed.nl

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de Aanbestedingsleidraad, prevaleert de Aanbestedingsleidraad. De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat). Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op: http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: klachtenmeldpunt@rws.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2021