Építési beruházás - 378368-2017

27/09/2017    S185    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Fehérgyarmat: Iskolaépületek kivitelezése

2017/S 185-378368

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Fehérgyarmati Református Egyházközség
AK23540
Kossuth tér 29.
Fehérgyarmat
4900
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némedi Gusztáv
Telefon: +36 44361241
E-mail: nemedig@freemail.hu
Fax: +36 18009170
NUTS-kód: HU323

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fehergyarmat.hu/refhonlap

A felhasználói oldal címe: http://www.fehergyarmat.hu/refhonlap

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyházközség
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EGYH-KCP-16-P-0096-os azonosító számú projekt keretében Fehérgyarmaton új református iskola létrehozása kiviteli tervek alapján.

II.1.2)Fő CPV-kód
45214200
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

EGYH-KCP-16-P-0096-os azonosító számú projekt keretében Fehérgyarmaton új református iskola létrehozása kivitelezési szerződés alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 914 084 094.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112700
45223210
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:

Fehérgyarmat, Sport út Helyrajzi számok: 1009/1 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Fehérgyarmat, Sport út 1009/1 HRSZ területen megvalósítandó általános iskola és tornacsarnok építése, valamint a kapcsolódó felszíni és felszín alatti létesítmények megvalósítása projekt keretében az alábbi létesítmények kivitelezési munkái:

1. Iskola és tornacsarnok építése a rendelkezésre álló komplett kivitelezési dokumentáció alapján. Az épület főbb műszaki paraméterei:

1.1. szintszám: földszint + 2 emelet;

1.2. befoglaló méret: 60,70m*70,45m;

1.3. tervezett nettó alapterület: 7 453,62m2;

1.4. alapozási rendszer: vasalatlan tömbalapokkal gyámolított vasbeton talpgerenda-rács alap;

1.5. tartószerkezet: monolit vasbeton pillérvázas épület, monolit vasbeton födémekkel és YTONG vázkitöltő falak;

1.6. tornacsarnok tetőszerkezete: acél rácsos-tartó keretállások, 29,7m fesztávval;

1.7. aula fedése: 10m-es fesztávú RR rácsostartókra fektetett polikarbonát lemezek;

1.8. épület kialakítása: 16 tanterem + 6 szaktanterem, valamint szertárak, foglalkoztató és kiszolgáló helyiségek (az MSZE 24203-2 előszabvány alapján);

1.9. rendeltetés: oktatási-nevelési intézmény;

1.10. férőhely: 300 főt meghaladó – 500 fő;

1.11. beépített elektromos teljesítmény: 217kVA, mely tartalmaz napelemes rendszert 50kWp összteljesítménnyel;

1.12. fűtés és HMV ellátás: 8db geotermikus hőszivattyú (96db talajszondával) és 3db kondenzációs kazán; 480+113kW összteljesítménnyel;

1.13. szellőztetett helyiségek 74 620 lm3/h össz-szellőző mennyiséggel;

1.14. a kivitelezési munka magában foglalja a 600 adagos konyha és étkező kivitelezését, valamint a kapcsolódó (itt részletesen fel nem sorolt) elektromos, gépészeti, stb. munkákat is.

2. Épülethez kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái komplett kivitelezési dokumentáció alapján. A főbb műszaki paraméterek az alábbiak:

2.1. 4+6db, egyenként 55m3 névleges befogadó képességű tüzivíz és csapadékvíz tározó építése;

2.2. 8db kör alakú monolit vasbeton szerkezetű esőbeálló-csoport létesítése;

2.3. 2db vb. „szögfal” esőbeálló létesítése;

2.4. 100fő kapacitású fedett lelátó építése monolit vasbeton és RR fatartó tartószerkezettel, polikarbonát lefedéssel;

2.5. futópálya építése;

2.6. súlylökő pálya építése;

2.7. távolugró pálya építése;

2.8. kondipark létesítése;

2.9. homokozó készítése;

2.10. 20*40m befoglaló méretű műfüves pálya építése;

2.11. 2db 7*14m befoglaló méretű rekortán pálya építése;

2.12. 95db személygépkocsi parkolót és 68db kerékpártárolót magában foglaló kültéri burkolás;

2.13. tereprendezés, kerítés készítése;

2.14. a kivitelezés magában foglalja az itt részletesen nem taglalt telken kívüli és teleken belüli közműépítési és útépítési munkákat is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakemberek releváns szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat Ajánlatkérő kockázatainak csökkentése az építési beruházás minősége tekintetében tett vállalások / Súlyszám: 35
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat: Környezetvédelmi – fenntarthatósági vállalások / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EGYH-KCP-16-P-0096.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 138-282499
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés – EGYH-KCP-16-P-0096-os azonosító számú projekt keretében Fehérgyarmaton új református iskola létrehozása kiviteli tervek alapján

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Múzeum utca 9. 3/16.
Budapest
1088
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 915 849 386.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 914 084 094.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Garage Ingatlanfejlesztő Kft.

1088 Budapest, Múzeum utca 9. 3/16.

Adószám: 10830640-2-42.

Alvállalkozó:

Swietelsky Magyarország Kft.

Adószám: 14300327-2-44.

VIDRA Invest Kft.

Adószám: 13305185-2-13.

Kivitelezési részfeladatok ellátása; vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcs. építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/09/2017