Építési beruházás - 378448-2017

27/09/2017    S185    - - Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Közút építése

2017/S 185-378448

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 154-318606)

Legal Basis:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 – 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

Hivatkozási szám: PST kód: K004.28
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó

létesítményei (73+235 – 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/09/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 154-318606

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 29/09/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 10/10/2017
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 29/09/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 10/10/2017
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk: