Palvelut - 378665-2015

Näytä suppea näkymä

28/10/2015    S209

Alankomaat-Haag: Siivous, jätehuolto ja saniteettitarvikkeet

2015/S 209-378665

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Eurojust
Postiosoite: Maanweg 174
Postitoimipaikka: Haag
Postinumero: 2516 AB
Maa: Alankomaat
Vastaanottaja: hankinnoista vastaava osasto
Sähköpostiosoite: procurement@eurojust.europa.eu
Puhelin: +31 704125649
Faksi: +31 704125585

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1119

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Siivous, jätehuolto ja saniteettitarvikkeet
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 14: Rakennusten puhtaanapitopalvelut ja isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Haag, Alankomaat.

NUTS-koodi NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 4

Hankintojen arvioitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta

Arvioitu arvo ilman alv:tä:
Vaihteluväli 0,01 ja 1 860 000 EUR
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Siivoussopimus on monta palvelua käsittävä sopimus, johon sisältyy seuraavat tehtävät:
— säännölliset siivouspalvelut,
— pyynnöstä suoritettava siivouspalvelut,
— täydentävät siivouspalvelut,
— ikkunoiden pesu sisäpuolelta,
— hygienia-/saniteettitarvikkeiden ja kaikkien kulutustavaroiden toimitus,
— jätehuolto, mukaan lukien kaikkien kierrätysmateriaalien keruu ja ulkoinen käsittely (mukaan lukien luottamuksellisen materiaalin hävittäminen),
— tuholaistorjunta,
— sisätilojen viheralueet (lisähankintamahdollisuus).
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

90910000 Siivous- ja puhdistuspalvelut, 33700000 Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet, 42968200 Saniteettitilojen jakelulaitteet, 42968300 WC-paperilaitteet

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä: ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
2015/EJ/11/PR.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: 26.11.2015
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.11.2015
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
Muu: Tarjoukset on laadittava jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä. Eurojust toivoo kuitenkin tarjoajien laativan tarjouksensa englanniksi, joka on Eurojustin työkieli.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: Eurojust
Postiosoite: PL 16183
Postitoimipaikka: Haag
Postinumero: 2500 AB
Maa: Alankomaat
Internet-osoite: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.10.2015