Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 378736-2021

26/07/2021    S142

Netherlands-Delft: Supply services of personnel including temporary staff

2021/S 142-378736

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 106-241849)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Hoogheemraadschap van Delfland
National registration number: 50677969
Postal address: Phoenixstraat 32
Town: Delft
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2611 EL
Country: Netherlands
Contact person: Lisa Kewalapat
E-mail: inhuurdeskdelfland@hetnic.nl
Telephone: +31 683972611
Internet address(es):
Main address: http://www.hhdelfland.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=93745

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dynamisch aankoopsysteem Inhuur extern Personeel en (advies)diensten

Reference number: 183037/EK
II.1.2)Main CPV code
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Delfland heeft regelmatig behoefte aan extra capaciteit dan wel specifieke expertise en beoogt met de instelling van het DAS in deze behoefte te voorzien. Het DAS draagt bij aan het op eenvoudig en eenduidige wijze gunnen van Opdrachten voor de inhuur van externe personeel en (advies)diensten. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (SAW) en hoger. Hiertoe stelt Delfland dit DAS op voor de inhuur van extern personeel en (advies)diensten.

De werkzaamheden waarop de Opdrachten betrekking hebben, vielen bij de eerste publicatie onder één vakgebied. Ten tijde van deze publicatie is het DAS ingericht voor 15 vakgebieden. Alle gekwalificeerde leveranciers ontvangen bericht bij het toevoegen van een nieuw vakgebied zodat er voldoende gelegenheid is om zich voor dit vakgebied in te schrijven.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 106-241849

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: I.1)
Place of text to be modified: Contactpersoon
Instead of:

Daphne van Bruggen

Read:

Lisa Kewalapat

Section number: I.1)
Place of text to be modified: Telefoon
Instead of:

+31 651099847

Read:

+31 683972611

Section number: I.1)
Place of text to be modified: E-mail
Instead of:
Read:
Section number: II.1.4)
Place of text to be modified: Korte beschrijving
Instead of:

Delfland heeft regelmatig behoefte aan extra capaciteit dan wel specifieke expertise en beoogt met de instelling van het DAS in deze behoefte te kunnen voorzien. Het DAS zal bijdragen aan het op eenvoudig en eenduidige wijze gunnen van Opdrachten voor de inhuur van externe personeel en (advies)diensten in diverse vakgebieden. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (SAW) en hoger. Hiertoe stelt Delfland dit DAS op voor de inhuur van extern personeel en (advies)diensten.

De werkzaamheden waarop de Opdrachten, die binnen dit DAS uitgezet worden, betrekking hebben, vallen op het moment van publicatie onder één vakgebied. Dit vakgebied is beschreven in paragraaf 1.4 van het Beschrijvend document. Bij de uitbreiding van extra vakgebieden wordt hierover een melding gedaan op TenderNed. Ondernemers, die belangstelling hebben voor deze vakgebieden kunnen dan voor de nieuwe vakgebieden een verzoek tot toelating indienen.

Read:

Delfland heeft regelmatig behoefte aan extra capaciteit dan wel specifieke expertise en beoogt met de instelling van het DAS in deze behoefte te voorzien. Het DAS draagt bij aan het op eenvoudig en eenduidige wijze gunnen van Opdrachten voor de inhuur van externe personeel en (advies)diensten. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (SAW) en hoger. Hiertoe stelt Delfland dit DAS op voor de inhuur van extern personeel en (advies)diensten.

De werkzaamheden waarop de Opdrachten betrekking hebben, vielen bij de eerste publicatie onder één vakgebied. Ten tijde van deze publicatie is het DAS ingericht voor 15 vakgebieden. Alle gekwalificeerde leveranciers ontvangen bericht bij het toevoegen van een nieuw vakgebied zodat er voldoende gelegenheid is om zich voor dit vakgebied in te schrijven.

Section number: II.2.4)
Place of text to be modified: (1) Beschrijving van de aanbesteding
Instead of:

Delfland heeft een DAS ingesteld voor het verwerven van capaciteit en expertise voor de inhuur van extern personeel en (advies)diensten.

Ondernemers die belangstelling hebben voor Opdrachten nodigen wij uit om zich aan te melden voor het DAS. Deze uitnodiging betreft uiteraard ook ZZP’ers.

Read:

Delfland heeft een DAS ingesteld voor het verwerven van capaciteit en expertise voor de inhuur van extern personeel en (advies)diensten.

Ondernemers die belangstelling hebben voor Opdrachten nodigen wij uit om zich aan te melden voor het DAS. Deze uitnodiging betreft uiteraard ook ZZP’ers.

Section number: II.2.7)
Place of text to be modified: (1) Beschrijving van verlengingen
Instead of:

Delfland kan de duur van het DAS verlengen met twee (2) maal één (1) jaar. Na het verstrijken van deze drie (3) jaar heeft Delfland de mogelijkheid het DAS om te zetten in onbepaalde tijd. Een verlenging wordt bekend gemaakt via TenderNed en via een bericht binnen het Aanbestedingsplatform.

Read:

Delfland heeft de DAS na 10.7.2019 twee (2) maal verlengd voor één (1) jaar. Na het verstrijken van de drie (3) jaar (per 10.7.2021) heeft Delfland besloten het DAS om te zetten in onbepaalde tijd. Een verlenging is bekend gemaakt via TenderNed en via een bericht binnen het Aanbestedingsplatform.

Section number: II.2.14)
Place of text to be modified: (1) Nadere inlichtingen
Instead of:
Read:

15 kwalificaties: nieuw ingericht Juridische dienstverlening. Zie voor overige kwalificaties de link naar het Negometrix-platform.

Section number: VI.3)
Place of text to be modified: Nadere inlichtingen
Instead of:

Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding via Negometrix. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform

Ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen. Inhoudelijke en procedurele vragen dienen via de 'Vraag en Antwoordmodule' in de aanbesteding te worden kenbaar gemaakt.

Read:

Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding via Negometrix. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen. Inhoudelijke en procedurele vragen dienen via de 'Vraag en Antwoordmodule' in de aanbesteding te worden kenbaar gemaakt.

Section number: VI.4.1)
Place of text to be modified: Postadres
Instead of:
Read:

Prins Clauslaan 60

Section number: VI.4.1)
Place of text to be modified: E-mail
Instead of:
Read:
VII.2)Other additional information: