Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 378774-2019

12/08/2019    S154

Germania-Köln: Platforma de raportare a evenimentelor ECCAIRS 2.0

2019/S 154-378774

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță Aviației
Adresă: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Localitate: Cologne
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Cod poștal: 50668
Țară: Germania
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Siguranța aviației, mediul

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Platforma de raportare a evenimentelor ECCAIRS 2.0

Număr de referinţă: EASA.2019.HVP.01
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului-cadru este dezvoltarea, implementarea și menținerea unui sistem de raportare a incidentelor și accidentelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 3 500 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48800000 Sisteme de informare şi servere
48810000 Sisteme de informare
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat
72250000 Servicii pentru sisteme şi asistenţă
72253200 Servicii de asistenţă pentru sisteme
72254100 Servicii de testare a sistemelor
72260000 Servicii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

În cadrul UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Principalele servicii preconizate sunt:

—dezvoltarea tehnică a soluției,

— testarea finală de recepție de către utilizator,

— implementarea eficientă a soluției,

— întreținere evolutivă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Argumentarea și strategia, planificarea, predarea și continuitatea proiectului, studiu de caz / Pondere: 65
Prețul - Pondere: 35
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26.3.2014 de stabilire a unui program de lucru multianual 2014 pentru asistență financiară în domeniul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – Sectorul transporturilor pentru perioada respectivă.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
Procedură accelerată
Justificare:

Sprijin privind versiunea curentă a platformei existente de raportare a evenimentelor „ECCAIRS” va fi întrerupt începând cu trimestrul I 2020.

Agenția — sub răspunderea sa exclusivă — este însărcinată să refacă această versiune și să o facă pe deplin operațională până atunci, fără a permite nicio întârziere.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 037-082434
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: EASA.2019.FC05
Titlu:

Platforma de raportare a evenimentelor ECCAIRS 2.0

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Bilbomática SA
Adresă: Ed. Miribilla, C/ Santiago de Compostela 12, 4ºA
Localitate: Bilbao
Cod NUTS: ES213 Bizkaia
Cod poștal: E48003
Țară: Spania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 500 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: EASA.2019.FC06
Titlu:

Platforma de raportare a evenimentelor ECCAIRS 2.0

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ATOCRIS Consortium (lider: Atos Belgium S.A., membru: C.R.I. Luxembourg S.A.)
Adresă: Da Vincilaan 5
Localitate: Zaventem
Cod NUTS: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Cod poștal: B-1930
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ATOCRIS Consortium (lider: Atos Belgium S.A., membru: C.R.I. Luxembourg S.A.)
Localitate: Zaventem
Cod NUTS: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 500 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 45 %

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: EASA.2019.FC07
Titlu:

Platforma de raportare a evenimentelor ECCAIRS 2.0

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FINCONS SPA (în consorțiu cu Softeco Sismat S.r.l.)
Adresă: Corso Magenta 56
Localitate: Milan
Cod NUTS: ITC4C Milano
Cod poștal: 20123
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fincons SPA (în consorțiu cu Softeco Sismat S.r.l.)
Localitate: Milan
Cod NUTS: ITC4C Milano
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 500 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/08/2019