Servicii - 378775-2019

12/08/2019    S154

Malta-Marsa: Furnizarea unui sondaj pentru înțelegerea migrației privind azilul (SAM)

2019/S 154-378775

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 148-363136)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: EASO – Biroul European de Sprijin pentru Azil
Localitate: Marsa
Cod NUTS: MT001 Malta
Cod poștal: 1917
Țară: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea unui sondaj pentru înțelegerea migrației privind azilul (SAM)

Număr de referinţă: EASO/2019/734
II.1.2)Cod CPV principal
79311000 Servicii de studii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul specific al proiectului SAM este de a implementa un sondaj la scară largă pentru solicitanții de azil și a beneficiarilor de protecție internațională găzduiți în 3 țări europene - Belgia, Franța și Norvegia (țări sondaj). Informațiile colectate vor fi utilizate în principal pentru a înțelege mai bine factorii de atragere și de respingere, istoricul călătoriilor și așteptările de integrare ale populațiilor din centrele de primire. Datele cantitative și informațiile calitative vor fi colectate direct de la populația de primire folosind un protocol predefinit de eșantionare. Va rezulta un raport pe care EASO îl va folosi în scopuri interne.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/08/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 148-363136

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 02/09/2019
A se citi:
Data: 16/09/2019
Ora locală: 14:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 03/09/2019
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 17/09/2019
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: