Roba - 378795-2019

12/08/2019    S154    Sud Europske unije - Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: Nabava uredskih stolaca kojima se potiču pokreti, za Sud Europske unije

2019/S 154-378795

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 146-358681)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije, Direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Poštanska adresa: Service du courrier officiel
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Mme Eva Anglessy
E-pošta: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43032650

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://curia.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava uredskih stolaca kojima se potiču pokreti, za Sud Europske unije

Referentni broj: COJ-PROC-19/018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39130000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ugovora nabava dinamičnih uredskih stolaca i visokih stolaca bez naslona.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 146-358681

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 13/09/2019
Lokalno vrijeme: 17:00
Glasi:
Datum: 26/09/2019
Lokalno vrijeme: 17:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 20/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 03/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: