Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 378795-2019

12/08/2019    S154

Luxembursko-Luxemburg: Dodávka kancelárskych stoličiek na kolieskach pre Súdny dvor Európskej únie

2019/S 154-378795

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 146-358681)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Poštová adresa: Service du courrier officiel
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Mme Eva Anglessy
E-mail: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka kancelárskych stoličiek na kolieskach pre Súdny dvor Európskej únie

Referenčné číslo: COJ-PROC-19/018
II.1.2)Hlavný kód CPV
39130000 Kancelársky nábytok
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet tohto obstarávania spočíva v dodávke kancelárskych stoličiek a stoličiek bez operadla na dynamické sedenie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/08/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 146-358681

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 13/09/2019
Miestny čas: 17:00
má byť:
Dátum: 26/09/2019
Miestny čas: 17:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 20/09/2019
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 03/10/2019
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: