Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 378943-2021

26/07/2021    S142

Poland-Katowice: Lubricating oils and lubricating agents

2021/S 142-378943

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 118-311269)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Adam Rosa
E-mail: ad.rosa@pgg.pl
Telephone: +48 327572909
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy: 231-3)

Reference number: 702100302
II.1.2)Main CPV code
09211000 Lubricating oils and lubricating agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy: 231-3).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 118-311269

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 26/07/2021
Local time: 07:45
Read:
Date: 02/08/2021
Local time: 07:45
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 23/10/2021
Read:
Date: 30/10/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 26/07/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 02/08/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: