Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lucrări - 379164-2021

27/07/2021    S143

Italia-Ispra: Lucrări de vopsire, JRC Ispra

2021/S 143-379164

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Lucrări

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.R — Support services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Adresă: Via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra (VA)
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: I-21027
Țară: Italia
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8886
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări de vopsire, JRC Ispra

Număr de referinţă: JRC/IPR/2021/OP/1768
II.1.2)Cod CPV principal
45442100 Lucrări de vopsire
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Sunt necesare lucrări de vopsire, de renovare și de finisare de suprafețe murale tradiționale, metalice și din materiale diverse, de clădiri, instalații și obiecte, mai exact clasificabile în următoarele tipuri: vopsire și tratare de suprafețe murale exterioare și interioare; reconstruire și renovare a fațadelor clădirilor și de suprafețe din beton; realizare și reparare de izolații termice ale fațadelor și acoperișurilor (înveliș termic); realizare de izolații termoacustice în spații interioare; formare și reparare de podele din rășină; lăcuire și tratare a suprafețelor părților instalației și a structurilor metalice; lucrări speciale (etanșare de rezervoare, containere); marcaje stradale.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45442100 Lucrări de vopsire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrări de vopsire, de renovare și de finisare de suprafețe murale tradiționale, metalice și din materiale diverse, de clădiri, instalații și obiecte situate la Centrul Comun de Cercetare, situl din Ispra.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
03/09/2021

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Prezentul anunț de intenție anunță intenția autorității contractante de a publica o viitoare licitație. În această etapă nu sunt disponibile alte informații sau documente. Operatorii economici interesați sunt invitați să se înregistreze la adresa indicată în secțiunea I.3) pentru a fi informați cu privire la publicarea anunțului de participare și a tuturor documentelor licitației, inclusiv a caietului de sarcini al licitației.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/07/2021