Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Byggentreprenader - 379164-2021

27/07/2021    S143

Italien-Ispra: Måleriarbeten, JRC Ispra

2021/S 143-379164

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.R – Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 – Infrastructure
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-post: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8886
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Måleriarbeten, JRC Ispra

Referensnummer: JRC/IPR/2021/OP/1768
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45442100 Målning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Det finns behov av målning, renovering och färdigställande arbeten på traditionella väggytor, metallytor och ytor tillverkade av andra material för byggnader, installationer och objekt, och som mer specifikt kan klassificeras i följande typer: målning och behandling av yttre och inre väggytor, ombyggnad och renovering av byggnaders fasader och betongytor, montering och reparation av värmeisolering på fasader och tak (termisk beläggning), montering av värmeakustisk isolering i inre utrymmen, läggning och reparation av hartsgolv, lackering och behandling av ytorna på installationsdelar och metallkonstruktioner, särskilda arbeten osv.), vägmarkeringar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45442100 Målning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Måleri- och renoveringsarbeten samt färdigställande arbeten på traditionella väggytor, metallytor och ytor av andra material för byggnader, installationer och föremål vid det gemensamma forskningscentrumets anläggning i Ispra.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
03/09/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Detta förhandsmeddelande tillkännager den upphandlande myndighetens avsikt att offentliggöra en framtida anbudsinfordran. Inga andra uppgifter eller dokument finns tillgängliga i detta skede. Intresserade ekonomiska aktörer uppmanas att registrera sig på den adress som anges i avsnitt I.3) för att informeras när meddelandet om upphandling och alla upphandlingsdokument, inbegripet förfrågningsunderlaget, offentliggörs.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/07/2021