Usluge - 379167-2021

27/07/2021    S143

Italija-Ispra: Operativna podrška aktivnostima praćenja usjeva i predviđanja prinosa (MARSOP)

2021/S 143-379167

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Poštanska adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: I-21027
Država: Italija
E-pošta: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9039
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Operativna podrška aktivnostima praćenja usjeva i predviđanja prinosa (MARSOP)

Referentni broj: JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
77100000 Usluge na području poljoprivrede
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Provodeći članak 22. horizontalne uredbe Zajedničke poljoprivredne politike REG (2013) 1306 o praćenju poljoprivrednih resursa (MARS), JRC.D.5 osigurava GU AGRI pravovremene, neovisne i vrlo kvalitetne informacije o stanju i razvoju usjeva, uključujući kvantitativne prognoze poljoprivrednih prinosa i proizvodnje u EU-u i susjednim zemljama. GU AGRI koristi ove informacije kako bi osigurala sigurnost hrane i donošenje odluka na poljoprivrednim tržištima.

Operativne usluge održavaju rad i daljnji razvoj sustava za predviđanje prinosa usjeva MARS (MARS crop yield forecasting system, MCYFS) u središtu aktivnosti praćenja usjeva u JRC-u.

Za ovu nabavu, operativne usluge za sustav za predviđanje prinosa usjeva MARS (MARS crop yield forecasting system, MCYFS) organizirane su u tri različite grupe.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Agro-meteorološke informacije

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
77100000 Usluge na području poljoprivrede
72240000 Usluge sistemske analize i programiranja
72310000 Usluge obrade podataka
72420000 Usluge razvoja interneta
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
72320000 Usluge podatkovne baze
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je Grupe 1 nabava i obrada agro-meteoroloških podataka za učitavanje i uporabu u sustavu MARS. Izvori meteoroloških podataka koji će se prikupljati i obrađivati uglavnom se svode na dva: podaci o promatranim vremenskim uvjetima iz meteoroloških postaja u Europi, i podaci o vremenskim modelima dobiveni u Europskom centru za srednjoročne prognoze (ECMWF) u različitim vremenskim razdobljima. Obrada podataka uključuje kontrolu kvalitete, prostornu i vremensku agregaciju i učitavanje u sustav MARS u približno stvarnom vremenu.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Satelitski podaci

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
77100000 Usluge na području poljoprivrede
72240000 Usluge sistemske analize i programiranja
72310000 Usluge obrade podataka
72320000 Usluge podatkovne baze
72420000 Usluge razvoja interneta
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2 podržava infrastrukturu za daljinsko praćenje sustava za predviđanje prinosa usjeva MARS u različitim regijama svijeta, uključujući globalno obuhvaćanje pojedinih proizvoda. Usluga se sastoji od prikupljanja podataka, predobrade i izračuna dobivenih podataka za satelite za daljinsko praćenje METOP-AVHRR i podataka Copernicusa.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Agronomski podaci iz modela usjeva

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
77100000 Usluge na području poljoprivrede
72240000 Usluge sistemske analize i programiranja
72310000 Usluge obrade podataka
72320000 Usluge podatkovne baze
72420000 Usluge razvoja interneta
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge ove grupe obuhvaćaju obradu modela rasta usjeva u gotovo stvarnom vremenu u cijeloj Europi i drugim regijama u svijetu koji se temelje na uočenim i/ili simuliranim vremenskim podacima za određene ciljne usjeve. Na temelju izlaznih podataka modela provodi se statistička analiza za predviđanje prinosa. Inspekcija i izlaganje baze podataka JRC MARS i skladišta koje sadrži agro-meteorološke, agronomske i druge povezane podatke putem namjenskih alata i usluga, kao što je JRC MARS Viewer te širenje podataka i informacija prilagođenim platformama, kao što je JRC MARS Explorer, sastavni je dio ove grupe 3.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
20/09/2021

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ovom se prethodnom informacijskom obavijesti najavljuje namjera javnog naručitelja da objavi budući poziv na nadmetanje. U ovoj fazi nisu dostupne druge informacije ili dokumenti. Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da se pretplate na adresu iz odjeljka I.3) kako bi dobili obavijest o nadmetanju i svu dokumentaciju o nabavi, uključujući upute za nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/07/2021