Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 379167-2021

27/07/2021    S143

Italia-Ispra: Susținere operațională a activităților de monitorizare și de prognozare a randamentului culturilor (MARSOP)

2021/S 143-379167

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Adresă: Via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra (VA)
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: I-21027
Țară: Italia
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9039
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Susținere operațională a activităților de monitorizare și de prognozare a randamentului culturilor (MARSOP)

Număr de referinţă: JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
II.1.2)Cod CPV principal
77100000 Servicii pentru agricultură
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Punerea în aplicare a articolului 22 din regulamentul orizontal al politicii agricole comune (2013) 1306 privind monitorizarea resurselor agricole (MARS), JRC.D.5 furnizează DG AGRI informații oportune, independente și de înaltă calitate privind starea și dezvoltarea culturilor, inclusiv previziuni cantitative privind producția și randamentele agricole din UE și din țările învecinate. Aceste informații sunt utilizate de DG AGRI pentru a asigura securitatea alimentară și pentru a lua decizii pe piețele agricole.

Serviciile operaționale susțin exploatarea și dezvoltarea ulterioară a sistemului MARS de prognozare a randamentului culturilor (MCYFS) în centrul activităților de monitorizare a culturilor din cadrul JRC.

Pentru achiziția actuală, serviciile operaționale pentru sistemul MARS de prognozare a randamentului culturilor (MCYFS) sunt organizate în trei loturi diferite.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Informații agrometeo

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77100000 Servicii pentru agricultură
72240000 Servicii de analiză şi de programare de sisteme
72310000 Servicii de procesare de date
72420000 Servicii de dezvoltare de internet
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
72320000 Servicii de baze de date
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul lotului 1 este achiziționarea și prelucrarea de date agrometeorologice pentru integrarea și utilizarea în sistemul MARS. Sursele de date meteorologice care urmează să fie achiziționate și prelucrate sunt, în esență, două: datele meteorologice observate provenite de la stații meteorologice din Europa și datele meteorologice modelate generate la Centrul european pentru prognoze meteorologice pe termen mediu (CPMTM) la diferite intervale de timp. Prelucrarea datelor include controlul calității, agregarea spațială și temporală și integrarea în timp aproape real în sistemul MARS.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Date prin satelit

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77100000 Servicii pentru agricultură
72240000 Servicii de analiză şi de programare de sisteme
72310000 Servicii de procesare de date
72320000 Servicii de baze de date
72420000 Servicii de dezvoltare de internet
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 2 vizează susținerea infrastructurii de teledetecție a sistemului MARS de prognozare a randamentului culturilor pentru diferite regiuni din lume, inclusiv acoperirea la nivel mondial a anumitor produse. Serviciul include colectarea de date, prelucrarea prealabilă și calcularea produselor derivate pentru produsele obținute de la sateliții de teledetecție METOP-AVHRR și Copernicus.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Informații agronomice obținute din modelele de culturi

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77100000 Servicii pentru agricultură
72240000 Servicii de analiză şi de programare de sisteme
72310000 Servicii de procesare de date
72320000 Servicii de baze de date
72420000 Servicii de dezvoltare de internet
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile acestui lot includ prelucrarea aproape în timp real a modelelor de creștere a culturilor în Europa și în alte regiuni din lume pe baza datelor meteorologice observate și/sau simulate pentru anumite culturi vizate. Odată cu rezultatele modelului, se efectuează analize statistice pentru a prognoza randamentele. Inspecția și afișarea bazei de date MARS a JRC și a depozitului care conține date agrometeorologice, agronomice și alte date conexe prin instrumente și servicii specifice, cum ar fi observatorul MARS al JRC, și diseminarea de date și de informații prin intermediul unor platforme personalizate, precum MARS Explorer al JRC, reprezintă o parte intrinsecă a acestui lot 3.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
20/09/2021

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Prezentul anunț de intenție anunță intenția autorității contractante de a publica o viitoare licitație. În această etapă nu sunt disponibile alte informații sau documente. Operatorii economici interesați sunt invitați să se aboneze la adresa din secțiunea I.3) pentru a obține o notificare în momentul publicării anunțului de participare și a tuturor documentelor licitației, inclusiv a caietului de sarcini al licitației.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/07/2021