Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjänster - 379167-2021

27/07/2021    S143

Italien-Ispra: Operativt stöd till verksamheterna för övervakning av grödor och avkastningsprognoser (MARSOP)

2021/S 143-379167

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.D – Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 – Food Security
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9039
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Operativt stöd till verksamheterna för övervakning av grödor och avkastningsprognoser (MARSOP)

Referensnummer: JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
77100000 Jordbrukstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Genomförande av artikel 22 i den övergripande förordningen för den gemensamma jordbrukspolitiken REG (2013) 1306 om övervakning av jordbruksresurser (MARS - Monitoring Agricultural Resources), JRC.D.5 tillhandahåller GD AGRI aktuell, oberoende och högkvalitativ information om grödornas tillstånd och utveckling, inklusive kvantitativa prognoser för avkastning och produktion inom jordbruket i EU och grannländerna. Denna information används av GD AGRI för att trygga livsmedelsförsörjningen och för beslutsfattande på jordbruksmarknaderna.

De operativa tjänsterna stödjer driften och vidareutvecklingen av MARS-systemet för avkastningsprognoser (MCYFS) som är av centrala betydelse för JRC:s verksamheter för övervakning av grödor.

För den aktuella upphandlingen uppdelas de operativa tjänsterna för MARS-systemet för avkastningsprognoser (MCYFS) i 3 olika delar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Agrometeorologisk information

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
77100000 Jordbrukstjänster
72240000 Systemanalys och programmering
72310000 Behandling av data
72420000 Internetutvecklingstjänster
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
72320000 Databastjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målet för del 1 är att förvärva och behandla agrometeorologisk data för input och användning i MARS-systemet. De meteorologiska datakällor som ska förvärvas och behandlas är i huvudsak 2: Observerade väderdata från meteorologiska stationer i Europa, och modellerade väderdata som tagits fram vid Europacentret för medellånga väderprognoser (European Centre for Medium-range Weather Forecasts - ECMWF) vid olika ledtider. Databehandling omfattar kvalitetskontroll, rumslig och tidsmässig aggregering och inmatning i nästintill realtid i MARS-systemet.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Satellitdata

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
77100000 Jordbrukstjänster
72240000 Systemanalys och programmering
72310000 Behandling av data
72320000 Databastjänster
72420000 Internetutvecklingstjänster
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 2 stödjer fjärranalysinfrastrukturen för MARS-systemet för avkastningsprognoser för olika regioner i världen, inbegripet en global täckning för vissa produkter. Tjänsten omfattar datainsamling, förbehandling och databeräkning av framställda produkter för fjärranalyssatelliterna METOP-AVHRR, och Copernicusprodukter.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Agronomiska uppgifter från grödmodeller

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
77100000 Jordbrukstjänster
72240000 Systemanalys och programmering
72310000 Behandling av data
72320000 Databastjänster
72420000 Internetutvecklingstjänster
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänsterna inom ramen för denna del inbegriper i nästintill realtidsbehandling av tillväxtmodeller för grödor i Europa och andra regioner i världen baserat på observerade och/eller simulerade väderdata för specifika målgrödor. Med modellens resultat görs en statistisk analys för att förutsäga avkastningen. Inspektion och presentation av JRC:s MARS-databas och lager som innehåller agrometeorologiska, agronomiska och andra relaterade data, genom särskilda verktyg och tjänster, såsom JRC MARS Viewer, och spridning av data och information genom skräddarsydda plattformar, såsom JRC MARS Explorer, är en väsentlig del av denna del 3.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
20/09/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Detta förhandsmeddelande tillkännager den upphandlande myndighetens avsikt att offentliggöra en framtida anbudsinfordran. Inga andra uppgifter eller dokument finns tillgängliga i detta skede. Intresserade ekonomiska aktörer uppmanas att registrera sig på adressen i avsnitt I.3) för att få information när meddelandet om upphandling och alla upphandlingsdokument, inbegripet förfrågningsunderlaget, offentliggörs.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/07/2021