Usługi - 379184-2017

TITytułPolska-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków
NDNr dokumentu379184-2017
PDData publikacji27/09/2017
OJDz.U. S185
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiKliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/09/2017
DTTermin03/11/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV55320000 - Usługi podawania posiłków
55520000 - Usługi dostarczania posiłków
60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego
77314100 - Usługi w zakresie trawników
85000000 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90911200 - Usługi sprzątania budynków
90914000 - Usługi sprzątania parkingów
90921000 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90922000 - Usługi zwalczania szkodników
OCPierwotny kod CPV55320000 - Usługi podawania posiłków
55520000 - Usługi dostarczania posiłków
60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego
77314100 - Usługi w zakresie trawników
85000000 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90911200 - Usługi sprzątania budynków
90914000 - Usługi sprzątania parkingów
90921000 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90922000 - Usługi zwalczania szkodników
RCKod NUTSPL823
IAAdres internetowy (URL)www.bip.szpital.rzeszow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE