Blago - 379212-2015

Prikaži skrčeni pogled

28/10/2015    S209    Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Braslovče: Razna živila

2015/S 209-379212

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Osnovna šola Braslovče
Poštni naslov: Rakovlje 15B
Kraj: Braslovče
Poštna številka: SI-3314
Država: Slovenija
V roke: Polona Sivka
E-pošta: polona.sivka@guest.arnes.si
Telefon: +386 37032364
Telefaks: +386 37032359

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.osbraslovce.si/

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Oseba javnega prava
I.3)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Braslovče in podružnične šole: Trnava, Letuš in Gomilsko.

Šifra NUTS SI

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 3

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 4
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Dobava živil za potrebe šolske kuhinje.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

15800000

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Začetek 1.1.2016. Zaključek 31.12.2019

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Meso in mesni izdelki
1)Kratek opis
Meso in mesni izdelki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15100000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Mleko in mlečni izdelki
1)Kratek opis
Mleko in mlečni izdelki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15500000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 3 Naziv: Perutnina in perutninski izdelki
1)Kratek opis
Perutnina in perutninski izdelki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15100000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 4 Naziv: Ribe in morski sadeži
1)Kratek opis
Ribe in morski sadeži.
2)Enotni besednjak javnih naročil

03311000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 5 Naziv: Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki
1)Kratek opis
Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

03200000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 6 Naziv: Zmrznjena zelenjava in sadje
1)Kratek opis
Zmrznjena zelenjava in sadje.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15896000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 7 Naziv: Zmrznjene gotove jedi
1)Kratek opis
Zmrznjene gotove jedi.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15896000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 8 Naziv: Žita, kaše, kosmiči, mlevski izdelki, testenine
1)Kratek opis
Žita, kaše, kosmiči, mlevski izdelki, testenine.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15610000, 15850000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 9 Naziv: Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki
1)Kratek opis
Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15810000, 15820000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 10 Naziv: Sokovi, nektarji, sirupi
1)Kratek opis
Sokovi, nektarji, sirupi.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15980000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 11 Naziv: Ostalo prehrambeno blago
1)Kratek opis
Ostalo prehrambeno blago.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15800000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 12 Naziv: Bio sezonsko sadje in zelenjava
1)Kratek opis
Bio sezonsko sadje in zelenjava.
2)Enotni besednjak javnih naročil

03200000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 13 Naziv: Bio kruh in pekovsko pecivo
1)Kratek opis
Bio kruh in pekovsko pecivo.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15810000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
2.12.2015 - 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Do: 31.1.2016
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 3.12.2015 - 13:15

Kraj:

Osnovna šola Braslovče, Rakovlje 15 b, SI-3314 Braslovče.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.osbraslovce.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 18. 11. 2015, 11:00.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Osnovna šola Braslovče
Poštni naslov: Rakovlje 15B
Kraj: Braslovče
Poštna številka: SI-3314
Država: Slovenija

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Osnovna šola Braslovče
Poštni naslov: Rakovlje 15B
Kraj: Braslovče
Poštna številka: SI-3314
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23.10.2015