Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Blago - 379212-2015

Prikaži skrčeni pogled

28/10/2015    S209

Slovenija-Braslovče: Razna živila

2015/S 209-379212

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Osnovna šola Braslovče
Poštni naslov: Rakovlje 15B
Kraj: Braslovče
Poštna številka: SI-3314
Država: Slovenija
V roke: Polona Sivka
E-pošta: polona.sivka@guest.arnes.si
Telefon: +386 37032364
Telefaks: +386 37032359

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.osbraslovce.si/

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Oseba javnega prava
I.3)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Braslovče in podružnične šole: Trnava, Letuš in Gomilsko.

Šifra NUTS SI SLOVENIJA

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 3

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 4
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Dobava živil za potrebe šolske kuhinje.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

15800000 Razna živila

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Začetek 1.1.2016. Zaključek 31.12.2019

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Meso in mesni izdelki
1)Kratek opis
Meso in mesni izdelki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15100000 Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Mleko in mlečni izdelki
1)Kratek opis
Mleko in mlečni izdelki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15500000 Mlečni izdelki

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 3 Naziv: Perutnina in perutninski izdelki
1)Kratek opis
Perutnina in perutninski izdelki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15100000 Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 4 Naziv: Ribe in morski sadeži
1)Kratek opis
Ribe in morski sadeži.
2)Enotni besednjak javnih naročil

03311000 Ribe

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 5 Naziv: Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki
1)Kratek opis
Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

03200000 Žita, krompir, vrtnine, sadje in lupinarji

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 6 Naziv: Zmrznjena zelenjava in sadje
1)Kratek opis
Zmrznjena zelenjava in sadje.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15896000 Globoko zamrznjeni proizvodi

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 7 Naziv: Zmrznjene gotove jedi
1)Kratek opis
Zmrznjene gotove jedi.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15896000 Globoko zamrznjeni proizvodi

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 8 Naziv: Žita, kaše, kosmiči, mlevski izdelki, testenine
1)Kratek opis
Žita, kaše, kosmiči, mlevski izdelki, testenine.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15610000 Žitni mlevski izdelki, 15850000 Testenine

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 9 Naziv: Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki
1)Kratek opis
Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15810000 Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice, 15820000 Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 10 Naziv: Sokovi, nektarji, sirupi
1)Kratek opis
Sokovi, nektarji, sirupi.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15980000 Brezalkoholne pijače

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 11 Naziv: Ostalo prehrambeno blago
1)Kratek opis
Ostalo prehrambeno blago.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15800000 Razna živila

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 12 Naziv: Bio sezonsko sadje in zelenjava
1)Kratek opis
Bio sezonsko sadje in zelenjava.
2)Enotni besednjak javnih naročil

03200000 Žita, krompir, vrtnine, sadje in lupinarji

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 13 Naziv: Bio kruh in pekovsko pecivo
1)Kratek opis
Bio kruh in pekovsko pecivo.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15810000 Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
2.12.2015 - 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Do: 31.1.2016
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 3.12.2015 - 13:15

Kraj:

Osnovna šola Braslovče, Rakovlje 15 b, SI-3314 Braslovče.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.osbraslovce.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 18. 11. 2015, 11:00.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Osnovna šola Braslovče
Poštni naslov: Rakovlje 15B
Kraj: Braslovče
Poštna številka: SI-3314
Država: Slovenija

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Osnovna šola Braslovče
Poštni naslov: Rakovlje 15B
Kraj: Braslovče
Poštna številka: SI-3314
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23.10.2015