Supplies - 379469-2019

12/08/2019    S154

Lietuva-Vilnius: Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys

2019/S 154-379469

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Nacionalinis registracijos Nr.: 304740061
Adresas: Šv. Ignoto g. 6
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT0 LIETUVA
Pašto kodas: LT-01144
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Nerijus Skirka
El. paštas: nerijus.skirka@kam.lt
Telefonas: +370 52785230
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kam.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66779
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=472499
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=472499&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Sausumos transporto priemonių atsarginių dalių (sunkvežimių DAF) pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34300000 Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Sausumos transporto priemonių (sunkvežimių DAF) atsarginių dalių pirkimas taikant dinaminę pirkimo sistemą.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 265 785.12 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34300000 Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT0 LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pirkimo objektas į atskiras pirkimo dalis nėra skaidomas. Vertinant tiekėjų pasiūlymus bus vertinamas kiekvienas pirkimo objektas atskirai (atskiros eilutės).

DPS galiojimo terminas – 4 metai.

Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti DPS galiojimą nesibaigus DPS galiojimo terminui.

Maksimali numatyta šiam pirkimui skirta suma per visą DPS galiojimo laikotarpį – 321 600,00 EUR (trys šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai eurų ir 00 ct) su PVM.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Garantinis laikotarpis / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 80
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 265 785.12 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

4.2. Tiekėjas, teikdamas paraišką, kartu privalo pateikti užpildytą EBVPD pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl pirkimo dokumentų A dalies „Informacija tiekėjams“ 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama pirkimo dokumentų A dalies „Informacija tiekėjams“ 2 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su paraiška). EBVPD forma pateikiama pdf formatu.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1) su DPS tiekėju, kurio konkretus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, perkančioji organizacija sudarys pirkimo sutartį pagal prie pirkimo dokumentų C dalyje pridedamas pirkimo sutarties pagrindines sąlygas;

2) mokėtojas su pardavėju atsiskaito sutarties bendrosios dalies 4.1 punkte nustatyta tvarka;

3) banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma – ne mažesnė kaip 7 (septyni) proc. nuo sutarties vertės be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 09/09/2023
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Pirmų paraiškų pateikimo terminas – 9.9.2019 10:00.

Paraiškos gali būti teikiamos visą DPS galiojimo laikotarpį.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40/1
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-01501
Šalis: Lietuva
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/08/2019