Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 38015-2022

24/01/2022    S16

Poland-Gdynia: Extracorporeal circulatory unit

2022/S 016-038015

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 243-639958)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
National registration number: KRS 0000492201
Postal address: ul. Powstania Styczniowego 1
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-519
Country: Poland
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telephone: +48 585727223
Fax: +48 585727223
Internet address(es):
Main address: www.szpitalepomorskie.eu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WEJHEROWIE"

Reference number: D25C/251/N/33-83rj/21
II.1.2)Main CPV code
33186000 Extracorporeal circulatory unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej do lokalizacji w Wejherowie w ramach realizacji projektu "POPRAWA JAKOŚCI i DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE i TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Załączniku nr 2 do SWZ oraz w Załączniku nr 8 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 243-639958

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Lot No: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Place of text to be modified: Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 20/04/2022
Read:
Date: 30/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 09:30
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information: