The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 38015-2022

24/01/2022    S16

Poland-Gdynia: Extracorporeal circulatory unit

2022/S 016-038015

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 243-639958)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
National registration number: KRS 0000492201
Postal address: ul. Powstania Styczniowego 1
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-519
Country: Poland
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telephone: +48 585727223
Fax: +48 585727223
Internet address(es):
Main address: www.szpitalepomorskie.eu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WEJHEROWIE"

Reference number: D25C/251/N/33-83rj/21
II.1.2)Main CPV code
33186000 Extracorporeal circulatory unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej do lokalizacji w Wejherowie w ramach realizacji projektu "POPRAWA JAKOŚCI i DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE i TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Załączniku nr 2 do SWZ oraz w Załączniku nr 8 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 243-639958

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Lot No: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Place of text to be modified: Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 20/04/2022
Read:
Date: 30/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 09:30
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information: