Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 380180-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

29/10/2016    S210

Ιταλία-Πάρμα: Εφαρμοσιμότητα εργαλείων «in silico» για την πρόβλεψη της δερματικής απορρόφησης παρασιτοκτόνων

2016/S 210-380180

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 24.9.2016, 2016/S 185-331364)

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ΙΤΑΛΙΑ. E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

31.10.2016 (14:30), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

3.11.2016 (14:30), τοπική ώρα.

[...]

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

11.1.2017 (14:30), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

12.1.2017 (14:30), τοπική ώρα.

[...]