Storitve - 380208-2017

28/09/2017    S186

Belgija-Bruselj: Študija o možnostih za konsolidacijo zahtev o obveznem razkritju v zvezi z naložbenimi produkti za male vlagatelje in povezane storitve

2017/S 186-380208

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštni naslov: SPA2, 07/20
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2835
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o možnostih za konsolidacijo zahtev o obveznem razkritju v zvezi z naložbenimi produkti za male vlagatelje in povezane storitve.

Referenčna številka dokumenta: FISMA/2017/060/C.
II.1.2)Glavna koda CPV
79311400 Storitve gospodarskih raziskav
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj študije je preučiti izvedljive možnosti za razvoj orodij in storitev, namenjenih konsolidaciji „razkritja informacij“ o finančnih produktih, v skladu z zahtevami zakonodaje Evropske unije.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66171000 Storitve finančnega svetovanja
79312000 Storitve testiranja trgov
79314000 Študija izvedljivosti
79311410 Ocena ekonomskega učinka
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih bo določil izvajalec. V Bruslju bodo potekali največ 3 koordinacijski sestanki z naročnikom.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Opredelitev in opis:

— izzivov, s katerimi se mali vlagatelji soočajo pri izkoriščanju razkritij,

— obstoječih in načrtovanih pobud v zvezi s konsolidacijo razkritij,

— možnosti za orodje/storitev za konsolidacijo razkritij in njihov vpliv na deležnike,

— analize izbrane možnosti in predlagane izvedbene poti.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost in ustreznost predlagane metodologije / Ponder: 65
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela / Ponder: 25
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 10
Cena - Ponder: 30
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej razpisne specifikacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glej razpisne specifikacije in osnutek naročila storitev.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31/10/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/11/2017
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Sejna soba 03/A007, rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 zastopnika vsakega ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Če to ni mogoče, si naročnik pridržuje pravico, da zavrne dostop do svojih prostorov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na razveljavitev ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/09/2017