Услуги - 380215-2016

Компактен изглед

29/10/2016    S210

Бeлгия-Брюксел: Открити иновации в интелигентните градове, проектиране за успешни иновационни екосистеми – SMART 2015-0064

2016/S 210-380215

Незавършена процедура

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 25.7.2015 г., 2015/S 142-260110)

Европейска комисия, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate H: Sustainable and Secure Society, H05: Smart Cities and Sustainability, на вниманието на: Colette Maloney, BU 25 04/118, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ. За контакти: Central Financial Unit. Тел. +32 22969082. Електронна поща: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Забележка:

Поръчката не беше възложена.

Процедурата по обществена поръчка беше анулирана.