Services - 380267-2019

Submission deadline has been amended by:  453003-2019
12/08/2019    S154    Services - Contract notice - Restricted procedure 

Lithuania-Vilnius: Engineering design services

2019/S 154-380267

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188710061
Postal address: Konstitucijos pr. 3
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-09601
Country: Lithuania
Contact person: Lilija Adamovičienė
E-mail: lilija.adamoviciene@vilnius.lt
Telephone: +370 52112434

Internet address(es):

Main address: http://www.vilnius.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5247

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=470941
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=470941&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vilniaus miesto ypatingos kategorijos susisiekimo komunikacijų su inžineriniais tinklais projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Perkamos Vilniaus miesto ypatingos kategorijos susisiekimo komunikacijų su inžineriniais tinklais projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Su riboto konkurso būdu atrinktais kandidatais bus vykdomi atnaujinti varžymai.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71248000 Supervision of project and documentation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Vilniaus miesto ypatingos kategorijos susisiekimo komunikacijų su inžineriniais tinklais projektavimo ir projektavimo vykdymo priežiūros paslaugos apima:

— techninio, darbo arba techninio / darbo statinių projektų parengimo paslaugas,

— statinių griovimo projektų, aprašų parengimo paslaugas,

— statinio ir (arba) jų patalpų paskirties keitimo projektinę dokumentaciją,

— kultūros paveldo objektų tvarkybos projektinės dokumentacijos parengimą,

— projektų vykdymo priežiūros paslaugų vykdymą,

— statinių prieš projektinių siūlymų parengimą,

— dokumentacijos, skirtos specialiųjų architektūros reikalavimų gavimo parengimą,

— kraštovaizdžio architektūros projektų ir susijusios dokumentacijos parengimą,

— topografinius, geologinius (geotechninius), kultūros paveldo taikomuosius ir kitus tyrinėjimus, kurie reikalingi parengti projektus,

— projektinės dokumentacijos BIM aplinkoje parengimą,

— kitas su projekto parengimo veikla susijusias paslaugas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 10
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Nurodyta pirkimo dokumentuose.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Jeigu maksimalų balų skaičių surenka daugiau nei dešimt kandidatų, pasiūlymus kviečiami pateikti visi maksimalų balų skaičių surinkę kandidatai.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

— pasiūlymą pateikęs dalyvis,

— kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė,

— kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais, t. y. siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad paslaugų teikimo laikotarpiui preliminariosios ir pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu arba banko garamtija 10 000 EUR sumai.

Jei paslaugų teikėjas nesuteikia paslaugų projektavimo grafike nustatytais terminais pagal kiekvieną projekto dalies etapą arba neįvykdžius pirkimo sutarties 1.13 p. nustatytais terminais, paslaugų teikėjas kliento raštišku reikalavimu moka klientui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo šioje sutartyje nurodytos pradinės sutarties vertės su PVM.

Atsiskaitymai su tiekėjais nurodyti sutarties sąlygose.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 10
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/09/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 52688037
Fax: +370 52688037
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2019