Szolgáltatások - 380427-2019

12/08/2019    S154

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2019/S 154-380427

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
E-mail: KittkaD@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadó szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR000247102019
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási keretszerződés, melynek tárgya "Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadó szolgáltatás".

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal – 1052 Budapest, Városház utca 9–11.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő megbízási keretszerződés 24 hónapos időtartama alatt üzletviteli, vezetési tanácsadó szolgáltatások ellátása a költségvetési gazdálkodási tevékenységhez, valamint adózási kérdésekhez kapcsolódóan, így különösen:

— Budapest Főváros Önkormányzata (melynek a 2019. évi összevont költségvetésének főösszege: 386 milliárd HUF) költségvetésének tervezése és operatív gazdálkodása során felmerült kockázatainak mérséklésében, kezelésében való közreműködés, tanácsadás,

— a helyi és központi adókkal kapcsolatos adó-szakértői tanácsadás,

— hatósági ellenőrzési eljárásban a Megbízó (Ajánlatkérő) gazdasági érdekeinek képviselete,

— általános gazdálkodási és üzletviteli tanácsadás.

A megbízási keretösszeg 36 000 000 Ft. A részletes feladatokat a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

A részajánlattétel lehetősége nem indokolt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő számára egységesen magas színvonalú szolgáltatás egy szerződésben való nyújtása az érdeke.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AT által az M/1. alk. követelmény alapján a teljesítésbe bevont elsődleges szakember 60 hónapon felüli üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadásra vonatkozó többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó) / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 3. Ajánlattevő rendelkezik-e legalább egy fő okleveles adóellenőrzési szakértői képesítéssel rendelkező szakemberrel (igen/nem) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 40
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban szereplő "Ár kritérium" az alábbiakat jelenti: Nettó óradíj (HUF/óra) – súlyszám: 40. A 3. sz. ért. szemp. körében bemutatható az AF szakmai alkalmasság M/1. és M/2. pontjaiban foglalt bármelyik alk. minimumkövetelmény kapcsán megjelölt szakember, vagy harmadik személy. AK a szakemberek közötti átfedést biztosítja. A 2. sz. ért. szemp. neve rövidített, lsd: Ajánlattételi Útmutató

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 065-151687
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadó szolgáltatás

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők: KPMG Tanácsadó Kft. (Székhelye: 1134 Budapest Váci Út 31., adószáma: 12691908244); PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (Székhelye: 1055 Budapest Bajcsy-Zsilinszky Út 78., adószáma: 23343465244); MUNKAPARK Számviteli Szociális Szövetkezet (Székhelye: 7623 Pécs Köztársaság Tér 4 1. em. 4. ajtó, adószáma: 24335193102); DLA Piper Business Advisory Kft. (Székhelye: 1124 Budapest Csörsz Utca 49-51., adószáma: 26608718243.)

Az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, ezért tárgyi eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/08/2019