Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 38055-2022

24/01/2022    S16

Česko-Praha: Defibrilátor

2022/S 016-038055

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 246-649369)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 75030926
Poštovní adresa: Vančurova 1544
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 15021
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Dana Rylichová
E-mail: rylichovad@kr-s.cz
Tel.: +420 257280199
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.zachranka.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_9337.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Transportní defibrilátory

II.1.2)Hlavní kód CPV
33182100 Defibrilátor
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 12 ks transportních defibrilátorů které jsou vhodné pro sanitní vozidla RLP a RZP dle specifikace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/01/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 246-649369

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:

20.01.2022

Má být:

31.01.2022

Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:

20.01.2022

Má být:

31.01.2022

VII.2)Další dodatečné informace: