Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Varor - 380555-2020

13/08/2020    S156

Malta-Valleta: Leverans av bränsle till Easo i Grekland och Cypern

2020/S 156-380555

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Postadress: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Ort: Valleta
Nuts-kod: MT MALTA
Postnummer: MRS1917
Land: Malta
Kontaktperson: Procurement Sector
E-post: contracts@easo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Upphandlarprofil: http://easo.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6916
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6916
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Stöd för asylfrågor

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av bränsle till Easo i Grekland och Cypern

Referensnummer: EASO/2020/795
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09100000 Bränslen
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upprättande av upp till två enskilda ramavtal med en längsta löptid på upp till fyra år avseende leverans av bränsle till Easo i Grekland och Cypern i syfte att underlätta rörligheten för Easos personal, utstationerade personer och externa intressenter genom att säkerställa leverans av bränsle med användning av bränslekort.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 220 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av bränsle till Easo i Grekland

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09100000 Bränslen
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: EL ΕΛΛΑΔΑ
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att utföras i Grekland i uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det övergripande syftet med det uppdrag som följer av detta upphandlingsförfarande är leverans av bränsle (eurodiesel och eurosuper/blyfri) till Easo i Grekland med hjälp av användning av bränslekort.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 160 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av bränsle till Easo i Cypern

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09100000 Bränslen
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: CY ΚΥΠΡΟΣ
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att utföras i Cypern i uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det övergripande syftet med det uppdrag som följer av detta upphandlingsförfarande är leverans av bränsle (eurodiesel och eurosuper/blyfri) till Easo i Cypern med hjälp av användning av bränslekort.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 60 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/09/2020
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/09/2020
Lokal tid: 11:00
Plats:

Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, MALTA.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst två företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn, födelsedatum, nationalitet och nummer på ID-kort eller pass minst två arbetsdagar i förväg till: contracts@easo.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/08/2020