Services - 380601-2021

27/07/2021    S143

Czechia-Pardubice: Architectural, engineering and surveying services

2021/S 143-380601

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika–Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
National registration number: 01312774
Postal address: Boženy Němcové 231
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 530 02
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Denisa Vévodová
E-mail: d.vevodova@spucr.cz
Telephone: +420 702126636
Internet address(es):
Main address: http://spucr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_34719.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.spucr.cz/vz00034719
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: pozemkové úpravy, správa majetku státu, převody majetku státu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 908 640.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Main site or place of performance:

Katastrální území Chornice, okres Svitavy, Pardubický kraj.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Délka záruční lhůty v měsících / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 908 640.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2021
End: 30/06/2026
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) dle § 77 odst. 1) ZZVZ – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu:

— Živnostenské oprávnění pro Výkon zeměměřických činností,

— Živnostenské oprávnění pro Projektování pozemkových úprav;

c) dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ – doklad osvědčující odbornou způsobilost:

— úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav dle z.č. 139/2002 Sb.,

— úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 2001/1994 Sb.,

— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektování „ÚSES“ a pro obor „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

— pravomocné Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

— pravomocné Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.,

— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“,

— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ („Vodohospodářské stavby“),

— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů k projektování USES (Územních systémů ekologické stability).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/08/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/08/2021
Local time: 08:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/07/2021