Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 380802-2021

27/07/2021    S143

Netherlands-Driebergen: Research services

2021/S 143-380802

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
National registration number: 422055482
Postal address: Princenhof Park 7
Town: Driebergen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3972 NG
Country: Netherlands
Contact person: Ton Tielens
E-mail: ton.tielens@totender.nl
Fax: +31 53472172
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/59aba9a63f5a6f685d58571dcf9b8224
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/59aba9a63f5a6f685d58571dcf9b8224
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

OBN-2020-123-EG oorzaken achteruitgang van biomassa van insecten

Reference number: OBN 2020-123-EG
II.1.2)Main CPV code
73110000 Research services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Onderzoek gevoeligheid bladluizen voor veranderde stoichiometrie van hun waardplanten in natuurgebieden en de achteruitgang van bladluizen agv bestrijdingsmiddelen en de effecten daarvan.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Academisch proefschrift, met daarin 4-5 ook afzonderlijk gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, Tenminste één, maar mogelijk meer artikelen in populair wetenschappelijke tijdschriften (bv. De Levende Natuur, Bodem, Landschap, H2O). Eindrapport en jaarlijkse tussenrapportages.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: De kwaliteit van de onderzoeksstrategie / Weighting: 30
Quality criterion - Name: De kwaliteit van het uitvoeringsplan / Weighting: 30
Quality criterion - Name: De kwaliteit van het team en kwaliteitsborging / Weighting: 30
Price - Weighting: 10
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— in het Beroeps- of Handelsregister,

— Uniform Europees Aaanbestedingsdocument.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

— Verzekering tegen beroepsrisico's.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Referentie Kweken van insecten,

— Beheersing van de Nederlandse taal,

— Referentie Experimenteel toxicologisch insectenonderzoek.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/09/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/09/2021
Local time: 14:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Bij het openen van de kluis zijn geen personen aanwezig.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Vrouwe Justitiaplein 1
Town: Utrecht
Postal code: 3511 EX
Country: Netherlands
E-mail: communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: niet voor de opdracht in aanmerking komende inschrijvers dienen indien zij bezwaar hebben tegen de gunningsbeslissing, binnen twintig dagen na dagtekening van het voornemen tot gunnen een kort geding aanhangig gemaakt te hebben. Indien binnen twintig dagen na dagtekening een kort geding aanhangig is gemaakt, zal de Vereniging van Bos- en Natuurterrein Eigenaren (VBNE) niet overgaan tot gunning van de opdracht voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt. Indien binnen de gestelde termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt, gaat de VBNE er vanuit dat er geen bezwaren zijn tegen uitvoering van de gunningsbeslissing.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/07/2021