Supplies - 38082-2022

24/01/2022    S16

Hungary-Budapest: Fuel-tanker trucks

2022/S 016-038082

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 243-640017)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 27084377251
Postal address: Schweidel Utca 2-4.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1118
Country: Hungary
Contact person: Fail Kinga
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telephone: +36 13819400
Fax: +36 13819401
Internet address(es):
Main address: http://www.vbuzrt.hu
I.1)Name and addresses
Official name: Magyar Honvédség Parancsnoksága
National registration number: 15839819251
Postal address: Mészáros Lázár Utca 2
Town: Székesfehérvár
NUTS code: HU211 Fejér
Postal code: 8000
Country: Hungary
Contact person: Ruszin-Szendi Romulusz
E-mail: mh.pk@mil.hu
Telephone: +36 14741346
Fax: +36 14741346
Internet address(es):
Main address: https://honvedelem.hu
I.1)Name and addresses
Official name: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
National registration number: 15714132251
Postal address: Újszász Utca 37-39.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1163
Country: Hungary
Contact person: Dolányi Sándor
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Telephone: +36 14012320
Fax: +36 14012321
Internet address(es):
Main address: https://honvedelem.hu/alakulat/mh-anyagellato-raktarbazis.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Üzemanyag töltőgépkocsik beszerzése 2021.

Reference number: EKR001391132021
II.1.2)Main CPV code
34133110 Fuel-tanker trucks
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Adásvételi szerződés üzemanyag töltőgépkocsik beszerzése, kezelői és karbantartói típusképzés tárgyban, három részben, az alábbiak szerint:

1. rész: 5,3 m3-es repülőbenzin töltő gépjármű

2. rész: 37 m3-es üzemanyag szállító szerelvény

3. rész: 10 m3-es 3 tengelyes üzemanyag töltő gépjármű

A részletes műszaki leírást és követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazzák.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 243-640017

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: 1
Place of text to be modified: A közbeszerzés ismertetése
Instead of:

1 db 5,3 m3-es 2 tengelyes közúti üzemanyag töltő-szállító gépjármű (a gépjármű N3 kategóriájú, mely alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés f) pontja szerinti járműkategóriát érti).

- A beszerzendő jármű feleljen meg a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) UN 1203 anyag szállítására vonatkozó követelményeinek.

Főbb műszaki paraméterek:

- Különleges előírások ADR 6.8.4 szerint: TE 7, TE 19;

- a jármű hajtásképlete: 4x2;

- EURO6 környezetvédelmi besorolású, kikapcsolható AdBlue érzékelővel;

- motor maximális teljesítménye: Pmax ≥ 440 LE;

- automata vagy robotizált sebességváltó;

- Legyen alkalmas RB-100LL repülőbenzin (UN szám: 1203) folyamatos tárolására, szállítására, illetve kiszolgálására;

- Tartánytest:

a) alumínium-ötvözet;

b) bruttó űrtartalom: min. 5 300 liter;

- vízleválasztó szűrő: legalább 1 µm szűrési finomságú;

- hidraulikusan meghajtott termékszivattyú.

- Eladó köteles magyar nyelven a (10-10 fő) kijelölt vezető/kezelő és javító-karbantartó állomány részére elméleti és gyakorlati oktatást tartani.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdésére.

A részletes műszaki leírást és követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Read:

1 db 5,3 m3-es 2 tengelyes közúti üzemanyag töltő-szállító gépjármű (a gépjármű N3 kategóriájú, mely alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés f) pontja szerinti járműkategóriát érti).

- A beszerzendő jármű feleljen meg a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) UN 1203 anyag szállítására vonatkozó követelményeinek.

Főbb műszaki paraméterek:

- Különleges előírások ADR 6.8.4 szerint: TE 7, TE 19; ADR 9.1.1.2

- a jármű hajtásképlete: 4x2;

- EURO6 környezetvédelmi besorolású, kikapcsolható AdBlue érzékelővel;

- motor maximális teljesítménye: Pmax ≥ 440 LE;

- automata vagy robotizált sebességváltó;

- Legyen alkalmas RB-100LL repülőbenzin (UN szám: 1203) folyamatos tárolására, szállítására, illetve kiszolgálására;

- Tartánytest:

a) alumínium-ötvözet, vagy rozsdamentes acél;

b) bruttó űrtartalom: min. 5 300 liter;

- vízleválasztó szűrő: legalább 1 µm szűrési finomságú;

- hidraulikusan meghajtott termékszivattyú.

- Eladó köteles magyar nyelven a (10-10 fő) kijelölt vezető/kezelő és javító-karbantartó állomány részére elméleti és gyakorlati oktatást tartani.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdésére.

A részletes műszaki leírást és követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 12:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk:
Instead of:

1. AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Az eljárásban való

részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

2. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

3. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja. AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

5. AT köteles benyújtani a KD 17.1. A) 15. pontja szerinti kötelező nyilatkozatokat és szakmai ajánlatot. A benyújtandó dokumentumok részletes listáját a KD tartalmazza.

6. A 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) szerinti átláthatósági nyilatkozat benyújtása a szerződéskötés feltétele. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

7. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

8. A Kr. 1 13. § alapján AT köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9. AK a Kbt. 76. § (10) és a 77. § (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg mindhárom rész vonatkozásában:

1. részszempont: ajánlati ár (Ft) (fordított arányosítás) Ajánlati ár esetében AK a nettó ajánlati egységárat (Ft) értékeli. (súlyszám: 70)

2. részszempont: többlet jótállás (hónap) (súlyszám: 10) (Miniszterelnökség útmutatója) A teljes körű jótállás alapértéke 24 hónap a termék átadás-átvételétől számítva. AK a 24 hónapon felül hónapban megadott teljes körű jótállási időszakot értékeli. A 48 hónap és az annál még kedvezőbb többlet vállalások egyaránt maximális 10 pontot kapnak. A teljeskörű jótállás időtartamát kilométer korlátozás nélkül szükséges vállalni.A pontszámok meghatározása az alábbi képlet alapján történik:

Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin

3. részszempont: a gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások (súlyszám: 20)

3.1. alszempont: Megajánlott típus szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) (fordított arányosítás) (súlyszám:4)

3.2. alszempont: Megajánlott típus szerinti gépjárművek fajlagos széndioxid kibocsátása (g/kWh) (fordított arányosítás) (súlyszám:4)

3.3. alszempont: Megajánlott típus szerinti gépjárművek fajlagos nitrogénoxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (egyenes arányosítás) (súlyszám:4)

3.4. alszempont: Megajánlott típus szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (egyenes arányosítás) (súlyszám:4)

3.5. alszempont: Megajánlott típus szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (egyenes arányosítás) (súlyszám:4)

AK a 3.3, 3.4, valamint a 3.5. értékelési alszempont esetében az EURO VI normától kedvezőbb (az EURO VI norma szerinti minimum elvárás feletti) megajánlásokat értékeli.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési részszempont esetében: 0 -10.

10. A 3. értékelési részszempont megajánlásainak alátámasztására a KD 5. számú mellékletét képező táblázatot és a motortípusra vonatkozóan független, akkreditált laboratórium által végzett mérési jegyzőkönyvet (másolatban) nyújtson be AT, amelyből a megajánlott értékek ellenőrizhetőek. Amennyiben típusbizonyítvánnyal, típusjóváhagyással (EU típusbizonyítvány, EC típus-jóváhagyási bizonyítvány, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott típusbizonyítvány) igazolhatóak a KD. 5. sz. mellékletében megajánlott értékek, akkor AK mérési jegyzőkönyv helyett elfogadja a típusbizonyítvány vagy típusjóváhagyás benyújtását.

11. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

12. AK a IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt 30 napot ért.

13. A III.1.3) M1.) és M2.) pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).

16. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

17. FAKSZ: Dr. Sebestyén Sára (lajstromszám: 00813), helyettes: Dr. Mondschein Anita (lajstromszám: 00556)

18. AT csatoljon ajánlatához magyar nyelvű termékleírást olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható a Műszaki leírásnak való megfelelőség (feltüntetve a megajánlott termék gyártóját, típusát). A termékleírás tartalmazza a KD 3. számú melléklete szerinti táblázatot is kitöltve.

19. AT az 1. és 2. részre vonatkozó műszaki leírás - 3.-4. pontjai tekintetében, a 3. részre vonatkozó műszaki leírás 3., 5., 6., 9-11. pontjai tekintetében nyilatkozzon, hogy a megajánlott termék megfelel az előírásoknak - KD 3. számú melléklete.

20. AT köteles legkésőbb a teljesítés időpontjában benyújtani az 1. és 3. részek vonatkozásában a járműre vonatkozó, a 2. rész vonatkozásában a bázisjárműre vonatkozó érvényes - a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott - típusbizonyítványának határozati részét papír alapon, teljes terjedelmében elektronikusan.

21. AT nyújtson be nyilatkozatot a jármű üzembentartási költségeiről, a jármű tervezett rendszerbentartási idejére vonatkozóan (12 év), évente 10 000 km futásteljesítménnyel számítva.

22. AT a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet alapján határozza meg az általa megajánlott eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket.

Read:

1. AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Az eljárásban való

részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

2. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

3. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja. AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

5. AT köteles benyújtani a KD 17.1. A) 15. pontja szerinti kötelező nyilatkozatokat és szakmai ajánlatot. A benyújtandó dokumentumok részletes listáját a KD tartalmazza.

6. A 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) szerinti átláthatósági nyilatkozat benyújtása a szerződéskötés feltétele. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

7. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

8. A Kr. 1 13. § alapján AT köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9. AK a Kbt. 76. § (10) és a 77. § (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg mindhárom rész vonatkozásában:

1. részszempont: ajánlati ár (Ft) (fordított arányosítás) Ajánlati ár esetében AK a nettó ajánlati egységárat (Ft) értékeli. (súlyszám: 70)

2. részszempont: többlet jótállás (hónap) (súlyszám: 10) (Miniszterelnökség útmutatója) A teljes körű jótállás alapértéke 24 hónap a termék átadás-átvételétől számítva. AK a 24 hónapon felül hónapban megadott teljes körű jótállási időszakot értékeli. A 48 hónap és az annál még kedvezőbb többlet vállalások egyaránt maximális 10 pontot kapnak. A teljeskörű jótállás időtartamát kilométer korlátozás nélkül szükséges vállalni.A pontszámok meghatározása az alábbi képlet alapján történik:

Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin

3. részszempont: a gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások (súlyszám: 20)

3.1. alszempont: Megajánlott típus szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) (fordított arányosítás) (súlyszám:4)

3.2. alszempont: Megajánlott típus szerinti gépjárművek fajlagos széndioxid kibocsátása (g/kWh) (fordított arányosítás) (súlyszám:4)

3.3. alszempont: Megajánlott típus szerinti gépjárművek fajlagos nitrogénoxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (egyenes arányosítás) (súlyszám:4)

3.4. alszempont: Megajánlott típus szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (egyenes arányosítás) (súlyszám:4)

3.5. alszempont: Megajánlott típus szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (egyenes arányosítás) (súlyszám:4)

AK a 3.3, 3.4, valamint a 3.5. értékelési alszempont esetében az EURO VI normától kedvezőbb (az EURO VI norma szerinti minimum elvárás feletti) megajánlásokat értékeli.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési részszempont esetében: 0 -10.

10. A 3. értékelési részszempont megajánlásainak alátámasztására a KD 5. számú mellékletét képező táblázatot és a motortípusra vonatkozóan független, akkreditált laboratórium által végzett mérési jegyzőkönyvet (másolatban) nyújtson be AT, amelyből a megajánlott értékek ellenőrizhetőek. Amennyiben típusbizonyítvánnyal, típusjóváhagyással (EU típusbizonyítvány, EC típus-jóváhagyási bizonyítvány, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott típusbizonyítvány) igazolhatóak a KD. 5. sz. mellékletében megajánlott értékek, akkor AK mérési jegyzőkönyv helyett elfogadja a típusbizonyítvány vagy típusjóváhagyás benyújtását.

11. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

12. AK a IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt 30 napot ért.

13. A III.1.3) M1.) és M2.) pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).

16. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

17. FAKSZ: Dr. Sebestyén Sára (lajstromszám: 00813), helyettes: Dr. Mondschein Anita (lajstromszám: 00556)

18. AT csatoljon ajánlatához magyar nyelvű termékleírást olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható a Műszaki leírásnak való megfelelőség (feltüntetve a megajánlott termék gyártóját, típusát). A termékleírás tartalmazza a KD 3. számú melléklete szerinti táblázatot is kitöltve.

19. AT az 1. és 2. részre vonatkozó műszaki leírás - 3.-4. pontjai tekintetében, a 3. részre vonatkozó műszaki leírás 3., 5., 6., 9-11. pontjai tekintetében nyilatkozzon, hogy a megajánlott termék megfelel az előírásoknak - KD 3. számú melléklete.

20. AT köteles legkésőbb a teljesítés időpontjában benyújtani az 1. és 3. részek vonatkozásában a járműre vonatkozó, a 2. rész vonatkozásában a bázisjárműre vonatkozó érvényes - a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott - típusbizonyítványának határozati részét papír alapon, teljes terjedelmében elektronikusan.

21. AT a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet alapján határozza meg az általa megajánlott eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket.

VII.2)Other additional information:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat is módosítja.