Services - 381139-2016

29/10/2016    S210    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Czech Republic-Pardubice: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2016/S 210-381139

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
27520536
Kyjevská 44
Pardubice
532 03
Czech Republic
Contact person: Jan Diessl
E-mail: verejne.zakazky@nempk.cz
NUTS code: CZ053

Internet address(es):

Main address: http://www.nempk.cz/

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: akciová společnost
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zhotovení projektové dokumentace stavby – NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie, včetně autorského dozoru projektanta.

II.1.2)Main CPV code
71322000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek.

Projektová dokumentace bude zpracována na stavbu NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie.

Projektová dokumentace bude řešit výstavbu pavilonu psychiatrické péče, který zahrnuje 2 lůžkové stanice, denní stacionář, ambulantní služby psychiatrického oddělení a oddělení klinické psychologie:

— 1 stanice v uzavřeném režimu – 20 lůžek,

— 1 stanice v otevřeném režimu – 30 lůžek,

— denní stacionář pro 25 klientů,

— ambulantní část, vč. příjmu od zdravotnické záchranné služby.

Součástí projektu bude i pořízení vnitřního vybavení (zdravotnické přístroje, nábytek a ostatní vybavení). Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 13 200 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053
Main site or place of performance:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

II.2.4)Description of the procurement:

Projektová dokumentace bude zpracována na stavbu NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie.

Projektová dokumentace bude řešit výstavbu pavilonu psychiatrické péče, který zahrnuje 2 lůžkové stanice, denní stacionář, ambulantní služby psychiatrického oddělení a oddělení klinické psychologie:

— 1 stanice v uzavřeném režimu – 20 lůžek,

— 1 stanice v otevřeném režimu – 30 lůžek,

— denní stacionář pro 25 klientů,

— ambulantní část, vč. příjmu od zdravotnické záchranné služby.

Součástí projektu bude i pořízení vnitřního vybavení (zdravotnické přístroje, nábytek a ostatní vybavení). Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 200 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt IROP (54. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu).
II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/12/2016

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel bude požadovat splnění profesní způsobilosti dle § 73 odst. 2, písm. b) zákona (prokázání podle § 77 zákona). Zadavatel pro splnění profesní způsobilosti požaduje výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zadavatel bude dále požadovat předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (projektová činnost ve výstavbě).

Účastník dále předloží doklad o autorizaci dle zák. č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to:

1. pro obor „pozemní stavby“ podle § 5 odst. 3 písm. a),

2. pro obor „technologická zařízení budov“ podle § 5 odst. 3 písm. e),

3. pro obor „technika prostředí staveb“ podle § 5 odst. 3 písm. f) pro osoby, prostřednictvím kterých odbornou způsobilost zabezpečuje.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
E-mail: posta@compet.cz

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/10/2016