Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 381206-2019

13/08/2019    S155

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Okvirni sporazum o zagotavljanju podpore pri dejavnostih skupine EIB za svetovalno podporo pri projektih

2019/S 155-381206

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU00 Luxembourg
Poštna številka: 2950
Država: Luksemburg
E-naslov: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eib.org/en/about/procurement/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5321
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirni sporazum o zagotavljanju podpore pri dejavnostih skupine EIB za svetovalno podporo pri projektih

Referenčna številka dokumenta: TA20190625 R0 FWA
II.1.2)Glavna koda CPV
79410000 Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EIB želi s specializiranimi ponudniki storitev skleniti več okvirnih sporazumov v 4 sklopih v zvezi z zagotavljanjem podpore pri dejavnostih skupine EIB za svetovalno podporo pri projektih (Project Advisory Support – PAS). Skupina EIB PAS zagotavlja storitve svetovanja organom in nosilcem projektov iz držav članic EU, ki so namenjene podpori pri izvajanju naložbenih projektov, ki jih financira EU.

Naročilo zajema 4 sklope, in sicer:

— sklop 1: promet,

— sklop 2: okolje in energija,

— sklop 3: zdravstvo,

— sklop 4: podpora pri upravljanju programov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 26 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Promet

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: RO ROMANIA
Šifra NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Šifra NUTS: HR HRVATSKA
Šifra NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Dejavnosti skupine EIB PAS se izvajajo v okviru sporazumov o storitvah svetovalne podpore pri projektih (Project Advisory Support Service Agreement – PASSA), sklenjenih med EIB in organi/nosilci projektov iz držav članic. Izvajanje sporazumov PASSA prek sredstev EU financira ustrezen organ države članice.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Okolje in energija

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: RO ROMANIA
Šifra NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Šifra NUTS: HR HRVATSKA
Šifra NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Dejavnosti skupine EIB PAS se izvajajo v okviru sporazumov o storitvah svetovalne podpore pri projektih (Project Advisory Support Service Agreement – PASSA), sklenjenih med EIB in organi/nosilci projektov iz držav članic. Izvajanje sporazumov PASSA prek sredstev EU financira ustrezen organ države članice.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zdravstvo

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79410000 Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: RO ROMANIA
Šifra NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Šifra NUTS: HR HRVATSKA
Šifra NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Dejavnosti skupine EIB PAS se izvajajo v okviru sporazumov o storitvah svetovalne podpore pri projektih (Project Advisory Support Service Agreement – PASSA), sklenjenih med EIB in organi/nosilci projektov iz držav članic. Izvajanje sporazumov PASSA prek sredstev EU financira ustrezen organ države članice.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Podpora pri upravljanju programov

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: RO ROMANIA
Šifra NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Šifra NUTS: HR HRVATSKA
Šifra NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Dejavnosti skupine EIB PAS se izvajajo v okviru sporazumov o storitvah svetovalne podpore pri projektih (Project Advisory Support Service Agreement – PASSA), sklenjenih med EIB in organi/nosilci projektov iz držav članic. Izvajanje sporazumov PASSA prek sredstev EU financira ustrezen organ države članice.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/09/2019
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/10/2019
Lokalni čas: 10:00
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Gospodarskim subjektom, ki oddajo ponudbo, bo na zahtevo posredovan zapisnik o odpiranju ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/08/2019