Építési beruházás - 381397-2019

13/08/2019    S155    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 155-381397

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefon: +36 209286041
Fax: +36 12379813

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bp13.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

"XIII. kerület karbantartás keretszerződés"

Hivatkozási szám: EKR000550172019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Keretszerződés a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kivitelezési, felújítási, bővítési, tervezett karbantartási és bontási, továbbá veszélyelhárítási munkálatainak elvégzésére”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
45111000
45200000
45300000
45400000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Keretszerződés a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kivitelezési, felújítási, bővítési, tervezett karbantartási és bontási, továbbá veszélyelhárítási munkálatainak elvégzésére”

A keretszerződés értéke: nettó 8 000 000 000,- Ft.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M2/1. pont tekintetében bemutatott MV-É építész felelős műszaki vezetőnek az alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónap)(min 0 - max 24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont

Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás módszerével, az 1. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 093-223822
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: VI/5/69/2019
Elnevezés:

"XIII. kerület karbantartás keretszerződés"

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99877000
Postai cím: Szentlászlói út 36–38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@nimrodbau.hu
Telefon: +36 13214073
Fax: +36 14136448
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészeti munkák (részfeladatok) Épületgépészeti munkák (részfeladatok) Épületvillamossági munkák (részfeladatok) Felvonószerelés (részfeladatok) Kertépítési munkák (részfeladatok) Út- és közműépítési munkák (részfeladatok) Felelős műszaki vezetés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.

12913480-2-13

2000 Szentendre, Szentlászlói út 36–38.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat a Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/08/2019