Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Építési beruházás - 381398-2019

13/08/2019    S155    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Közúton folyó munkák

2019/S 155-381398

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kozut.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M1 autópálya ideiglenes helyreállítása

Hivatkozási szám: EKR000201942019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233140
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az M1 autópálya jobb oldal 16+100-61+800 kmsz. és az M1 autópálya bal oldal 16+100-61+800 kmsz. közötti szakaszai kapcsán burkolatfelújítási munkálatok elvégzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 17 533 608 900.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M1 autópálya jobb oldalának felújítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233140
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:

M1 autópálya jobb oldalának 16+100-61+800 kmsz. közötti szakasza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M1 autópálya jobb oldal 16+100-61+800 kmsz. szakaszán 45,713 km-en burkolat felújítási-, valamint hídfelújítási munkálatok elvégzése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott alk. követelménynek megfelelő szakember alk. követelményben meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalati ideje (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelő szakember alk. követelményben meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalati ideje)(hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M1 autópálya bal oldalának felújítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233140
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:

M1 autópálya bal oldalának 16+100-61+800 kmsz. közötti szakasza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M1 autópálya bal oldal 16+100-61+800 kmsz. szakaszán 46,011 km-en burkolat felújítási-, valamint hídfelújítási munkálatok elvégzése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott alk. követelménynek megfelelő szakember alk. követelményben meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalati ideje (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelő szakember alk. követelményben meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalati ideje)(hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 050-113835
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

M1 autópálya jobb oldalának felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 962 107 532.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 903 744 439.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Forgalomterelés,közművezetétek átépítése,bontási munkák,marási munkák,földmunkák,útépítési munkák egyes részfeladatai,

Vízépítés,hídépítés,forgalomtechnika,minőség-ellenőrzés és laborvizsgálatok,szállítás,munkavédelem,geodézia,őrzés-védelem,

Földmunka,ideiglenes és végleges forgalomtechnika, útépítéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások(organizáció,

Munkaszervezés,tanácsadás,stb.)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

M1 autópálya bal oldalának felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_77103330
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: lnagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 304446561
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11 806 294 810.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 629 864 461.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Autópálya szakasz felújítási munkái,általános tételek feladatainak részmunkái,tervezési munkák részfeladatai,forgalomszámláló

Rendszer kiépítésének részmunkái, meteorológiai rendszer kiépítésének részmunkái,útépítés előkészítő munkáinak részfeladatai,földmunkák részmunkái,útépítési munkák részmunkái,helyszíni újrahasznosítások részmunkái,vízépítési munkák részfeladatai, hídépítési feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

2.rész V.2.5) folytatása: részmunkái, hídjavítási munkák részfeladatai,

Forgalomtechnikai feladatok részmunkái, növénytelepítés, környezetvédelem részmunkái, befejező munkák részfeladatai.

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1.rész

I.EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

2225 Üllő, Belterület hrsz 3753.

13125811-2-44

II. Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a SWIETELSKY Magyarország Kft. közös ajánlattevők

Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1225 Budapest,Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em.

23721250-2-43

SWIETELSKY Magyarország Kft.

1016 Budapest, Mészáros utca 13.

4300327-2-44

III. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft.

6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

11426628-4-03

2.rész

I.EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

2225 Üllő, Belterület hrsz. 3753.

13125811-2-44

II. Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a SWIETELSKY Magyarország Kft. közös ajánlattevők

Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1225 Budapest,Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em.

23721250-2-43

SWIETELSKY Magyarország Kft.

1016 Budapest, Mészáros utca 13.

4300327-2-44

III. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft.

6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

11426628-4-03

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők neve, címe és adószáma és az érvénytelenség indoka: -

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/08/2019