Tarned - 381428-2020

14/08/2020    S157

Sverige-Sundsvall: Möbler för hemmet

2020/S 157-381428

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SUNDSVALLS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2411
Postadress: Norrmalmsgatan 4
Ort: Sundsvall
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
Postnummer: 851 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Sofia Elmeholt
E-post: sofia.elmeholt@sundsvall.se
Telefon: +46 703074645
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sundsvall.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/sundsvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=54218
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/sundsvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=54218
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Madrasser till vårdsängar

Referensnummer: UH-2020-264
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39140000 Möbler för hemmet
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser Madrasser till vårdsängar och omfattar kommunerna: Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Timrå kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39140000 Möbler för hemmet
39143000 Sovrumsmöbler, matsalsmöbler och vardagsrumsmöbler
39143100 Sovrumsmöbler
39143110 Sängar och sängkläder samt särskilda hemtextilier
39143112 Madrasser
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
Nuts-kod: SE32 Mellersta Norrland
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser Madrasser till vårdsängar och omfattar kommunerna: Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Timrå kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/10/2020
Slut: 14/10/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet till förlängning 1+1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/09/2020
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/02/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/09/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Härnösand
Postadress: Box 314
Ort: Härnösand
Postnummer: 871 27
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Telefon: +46 611-460600
Fax: +46 611-511820
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/08/2020