Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 381481-2017

28/09/2017    S186

Magyarország-Budapest: Szabadidős létesítmények kivitelezése

2017/S 186-381481

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
E-mail: endredi.gabor@uni-nke.hu
Telefon: +36 14329000
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.uni-nke.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Lovarda épületei és kapcsolódó létesítmények építési, szerelési munkáinak, valamint a Park átépítési, rendezési és az Infrastruktúra építési munkáinak kivitelezése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatá.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Lovarda épületei és kapcsolódó létesítmények építési, szerelési munkáinak, valamint a Park átépítési, rendezési és az Infrastruktúra építési munkáinak kivitelezése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatá

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45111290 Közmű-előkészítési munka
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Ludovika Campus megvalósítását szolgáló beruházás keretében, a 36030. hrsz. Budapest, 1089 Budapest, Orczy út 1. (Orczy park) alatt található ingatlanon kerül átépítésre, rendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem beruházásában a Park a benne található épületekkel és parkfelületekkel. Szintén ezen beruházás keretén belül létesülnek a meglévő szerkezeti elemek felújításával az egyetem Lovarda épületei és annak valamennyi kapcsolódó létesítménye.

A projektnek része az ingatlant határoló közterületek közlekedési létesítményeinek átépítése is.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/12/2016
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 148-267289

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Generálkivitelezői szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/06/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 994 664 569.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45111290 Közmű-előkészítési munka
45233228 Útburkolat építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ludovika Campus megvalósítását szolgáló beruházás keretében, a 36030 hrsz. Budapest, 1089 Budapest, Orczy út 1. (Orczy park) alatt található ingatlanon kerül átépítésre, rendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem beruházásában a Park a benne található épületekkel és parkfelületekkel. Szintén ezen beruházás keretén belül létesülnek a meglévő szerkezeti elemek felújításával az egyetem Lovarda épületei és annak valamennyi kapcsolódó létesítménye.

A projektnek része az ingatlant határoló közterületek közlekedési létesítményeinek átépítése is.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/12/2016
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 994 664 569.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. sz. módosítás:

A Generálkivitelezői szerződés 2.3. és 13. pontja egymásnak ellentmondó az opciós tételek megrendelésére és elszámolására vonatkozóan, ez a szerződés módosításával tisztázandó. A beruházás keretösszege a 1844/2016. (XII. 23.) Korm. határozatnak megfelelően változatlan.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés módosításának indoka a szerződés egyes rendelkezései közötti ellentmondás feloldása.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 994 664 569.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 195 026 880.00 HUF