Palvelut - 381682-2021

28/07/2021    S144

Liettua-Vilna: Selvitys sukupuolieroista palkattomassa hoivatyössä sekä yksilöllisissä ja sosiaalisissa toimissa

2021/S 144-381682

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2900764882
Postiosoite: Gedimino av.16
Postitoimipaikka: Vilnius
NUTS-koodi: LT011 Vilniaus apskritis
Postinumero: LT 01103
Maa: Liettua
Yhteyshenkilö: EIGE Procurement
Sähköpostiosoite: procurement@eige.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.eige.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9063
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9063
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: sukupuolten tasa-arvo

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Selvitys sukupuolieroista palkattomassa hoivatyössä sekä yksilöllisissä ja sosiaalisissa toimissa

Viitenumero: EIGE/2021/OPER/10
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79311300 Tutkimusten analysointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Yleistavoite

Selvityksen yleistavoitteena on tietopuutteiden korjaaminen EU:n politiikan ensisijaisella alalla keräämällä koko EU:n laajuiset tutkimustiedot sukupuolten välisestä erosta palkattomassa hoivatyössä, yksilöllisissä ja sosiaalisissa toimissa.

Erityistavoitteet

erityistavoitteet ovat seuraavat:

erityistavoite 1: parantaa sukupuolten tasa-arvoindeksin valmiuksia ottaa huomioon ajankäyttöön liittyvät muutokset käsitteellisesti moitteettomalla, johdonmukaisemmalla ja säännöllisemmällä tavalla,

erityistavoite 2: tukea EU:n sukupuolten tasa-arvostrategian (2020–2025) seurantaa, erityisesti sukupuolten välisen hoidon alan kuilun poistamista koskevalla ensisijaisella alalla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LT Lietuva
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän menettelyn päätavoitteena on valita paras selvitysehdotus tukemaan sukupuolten tasa-arvoindeksin ajankäyttöön liittyvän osion käsitteellistä tarkistamista ja kerätä EU:n laajuista tietoa sukupuolten välisistä eroista palkattomassa hoivatyössä, yksilöllisissä ja sosiaalisissa toimissa.

Selvityksessä hyödynnetään useita tutkimusmenetelmiä, ja siinä otetaan huomioon sukupuoleen ja intersektionaalisuuteen liittyvät näkökohdat. Tarkoituksena on toteuttaa seuraavat toimet:

— käsitteellisen ja mittaukseen liittyvän kehyksen kehittäminen sukupuolierojen arvioimiseksi palkattomassa hoivatyössä, yksilöllisissä ja sosiaalisissa toimissa,

— sidosryhmien kuulemiset, joissa keskustellaan käsitteellisistä puitteista ja kyselylomakkeesta ja vahvistetaan ne sukupuolten välisten erojen arvioimiseksi palkattomassa hoivatyössä, yksilöllisissä ja sosiaalisissa toimissa,

— verkkopaneelikyselyn toteuttaminen koko EU:n laajuisten tietojen keräämiseksi sukupuolten välisistä eroista palkattomassa hoivatyössä, yksilöllisissä ja sosiaalisissa toimissa,

— kyselyn tietojen analysointi ja tulosten raportointi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 450 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 13
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

valintaperusteet hankinta-asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/09/2021
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/09/2021
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

virtuaalinen avaustilaisuus.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen voi osallistua enintään kaksi edustajaa jokaiselta tarjoajalta. Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi ja henkilötunnus tai passin numero ainakin 2 työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen procurement@eige.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/07/2021